Переважна більшість (71,1%) громадян України вважають, що Росія є державою-агресором, стороною конфлікту на Сході України, а "ДНР" та "ЛНР" — терористичні організації, які не є представниками населення відповідних територій (64,9%) - Центр Разумкова


Переважна більшість (71,1%) громадян України вважають, що Росія є державою-агресором, стороною конфлікту на Сході України, а ДНР та ЛНР — терористичні організації, які не є представниками населення відповідних територій (64,9%). Ці результати статистично значуще не відрізняються від тих, що були отримані у березні 2015 р.

Даючи загальну оцінку конфлікту, більшість респондентів (50,4%) вважають його загарбницькою війною Росії проти України. Значно менші частки опитаних сприймають ситуацію як громадянський конфлікт між проукраїнськи і проросійськи налаштованими жителями України (13,6%) або боротьбу між Росією та США за сфери впливу (25,9%). У березні 2015 р. ці показники становили 56,1%, 15,6% і 18,6%, відповідно. Серед тих респондентів, які вважають цей конфлікт загарбницькою війною Росії проти України, називають Росію державою-агресором 98,7%, серед тих, хто сприймає ситуацію як громадянський конфлікт між проукраїнськи і проросійськи налаштованими жителями України, вважають Росію державою-агресором 45,8%, а серед тих, хто трактує цей конфлікт як боротьбу між Росією та США за сфери впливу, вважають Росію агресором 45,6%.

Відносна більшість опитаних (40,5%) переконані у необхідності надання Україні летальної зброї західними державами. Третина респондентів (34,7%) вважають, що надання такої зброї ускладнить мирне вирішення конфлікту. 13,8% — що надання такої зброї принципово не змінить ситуацію. Ставлення до цього питання не змінилося порівняно з березнем 2015 р. і має виразні регіональні відмінності. Підтримують надання летальної зброї Україні абсолютна більшість опитаних у Західному регіоні (66%) і відносна більшість (49,3%) — у Центральному регіоні. Вважають, що надання такої зброї ускладнить мирне вирішення конфлікту відносна більшість респондентів у Південному регіоні (41,4%) та більше половини респондентів у Східному регіоні (51,6%) та на Донбасі (51,1%).

Невизначеною є громадська думка відносно подальших дій щодо врегулювання конфлікту: 34,4% опитаних вважають, що слід продовжувати АТО до відновлення контролю України над окупованими територіями, 28,5% підтримують надання цим територіям особливого статусу у складі України, а 19,9% підтримують відокремлення цих територій від України. Найчастіше за продовження АТО виступають жителі Західного (49,4%) та Центрального (44,8%) регіонів, найрідше — жителі Сходу (18,6%) та Донбасу (16,1%). Жителі Східного регіону та Донбасу (відповідно 41,5% і 55,2%) частіше за жителів інших регіонів виступають за надання особливого статусу Донбасу у складі України. Водночас, лише 6% жителів Донбасу виступають за відокремлення від України зайнятих сепаратистами територій, що помітно менше, ніж серед жителів інших регіонів (де за відокремлення цих територій виступають від 18% до 28% опитаних).

При відповіді на запитання, чи підтримують вони пропозицію про закріплення особливого статусу Донбасу у Конституції України, думки респондентів розділилися — 39,2% виступають проти цієї пропозиції майже стільки ж (36,5%) її підтримують. Проти цієї пропозиції виступають більшість (54,8%) жителів Західного регіону і відносна більшість (47,3%) жителів Центрального регіону. На Півдні та Сході відносна більшість (відповідно 38,3% і 44,3%), а на Донбасі більше половини (53%) респондентів підтримують цю пропозицію.

При іншій постановці питання, коли надання особливого статусу Донбасу передбачає можливість його впливу на політику України (у т.ч. і міжнародну), число прихильників особливого статусу цього регіону зменшується. Так, 41,1% опитаних, вибираючи між альтернативами - надання Донбасу особливого статусу з можливістю його впливу на політику (у т.ч. і міжнародну) України і припинення будь-яких стосунків (у т.ч. економічних) між Україною та непідконтрольними територіями Донбасу, вибирають другу альтернативу, тоді як за надання Донбасу особливого статусу виступають 29,1% опитаних. За припинення будь-яких стосунків між Україною та непідконтрольними територіями Донбасу виступають більшість (58,3%) жителів Західного регіону і відносна більшість (49,3%) жителів Центрального регіону. На Сході та Донбасі відносна більшість (відповідно 44,2% і 43,2%) виступає за надання Донбасу особливого статусу з можливістю впливу на політику України. На Півдні прихильників особливого статусу Донбасу і припинення будь-яких стосунків з непідконтрольними територіями приблизно однакова кількість (відповідно 28% і 30,4%).

Найбільш помітно за останні п’ять місяців в українському суспільстві змінилися оцінки поточних результатів Мінських домовленостей. Якщо у березні 2015 р. позитивно їх оцінювали 34% опитаних, то у серпні 2015р. — лише 11,9%, тоді як частка тих, хто їх оцінює негативно, зросла з 22,2% до 44%. Частка тих, хто позитивно оцінює результати Мінських домовленостей, є низькою у всіх регіонах України (від 10% до 14%). При цьому порівняно з березнем 2015 р. найбільш помітно частка тих, хто позитивно оцінює ці домовленості, знизилася у Східному регіоні (з 40,4% до 12,4%) та на Донбасі (з 57,1% до 14,2%). Негативні оцінки результатів цих домовленостей найбільш виражені у Західному (54,5%) та Центральному (51,1%) регіонах. У Східному регіоні негативно їх оцінюють 37,7% респондентів, у Південному регіоні — 35%, на Донбасі — 28%.

 Серед опитаних 1,7% відповіли, що вони особисто брали участь у бойових діях в зоні АТО у складі збройних сил або Національної гвардії України, українських добровольчих батальйонів, 42% — що вони мають родичів або близьких знайомих, які були мобілізовані або брали участь у бойових діях в зоні АТО у складі збройних сил або Національної гвардії України, українських добровольчих батальйонів, 9,2% особисто задіяні у волонтерських рухах з підтримки української армії, 5,1% — задіяні у волонтерських рухах з підтримки біженців, 2,7% — задіяні у волонтерських рухах з підтримки людей, які проживають на території ДНР або ЛНР, 57,4% — особисто робили пожертви на підтримку української армії, 30,5% — робили пожертви на підтримку біженців.

Серед жителів Західного регіону пожертви на підтримку української армії робили 75,2% опитаних, серед жителів Центрального регіону — 68,7%, Південного регіону — 53%, Східного регіону — 46,5%, серед жителів Донбасу — 24,6%.


Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 7 по 16 серпня 2015 року. Було опитано 2010 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Дослідження проведене за підтримки Уряду Швеції.