ЄС чи Митний союз? Куди хочуть іти громадяни? - загальнонаціональне опитування


Громадська думка           про зовнішньополітичні орієнтації України: ЄС чи Митний союз?

Загальнонаціональне опитування  проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 24 грудня 2012 року.  Було опитано 2009  респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Опитування здійснено за рахунок проекту UNITER.

В альтернативі «ЄС чи Митний союз?» перемагає Євросоюз

У грудні 2012 г. 48% громадян вважали, що Україні слід вступати в Європейський Союз (29% були проти), вступ до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном підтримували 40% (37% – проти), вступ до НАТО – 15% (60% – проти).

В альтернативній постановці запитання – яким інтеграційним напрямом має іти Україна: вступати до ЄС або  Митного союзу чи ані в жодну організацію – 42% населення віддали перевагу ЄС, 32% – Митному союзу і ще 10.5% вважають, що Україна взагалі не повинна приєднуватися  до цих організацій.   Вибір інтеграційного шляху відрізняється залежно від регіону: на Заході (65%) і в Центрі (50%)  явно віддають перевагу вступу до ЄС, а на Півдні (50%) та  Сході (48.5%) – вступу до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану.   

Існує також різниця у позиціях прихильників різних політичних сил щодо вектора інтеграції:  виборці «Батьківщини» (66%), УДАРу (60%) та «Свободи» (69%) підтримують вступ до ЄС,  а виборці Партії регіонів (59%) та КПУ (71%) віддають перевагу вступу до Митного союзу.

Молоді  хочуть вступу України до ЄС, а найстарші – до Митного союзу 

Опитування виявило істотні вікові відмінності у виборі набажанішого вектора міжнародної інтеграції: чим молодша група респондентів, тим більшою є підтримка європейського напрямку інтеграції і, навпаки, у старшій групі найбільшою є підтримка вступу до Митного союзу. Вступ до ЄС підтримують 52% молоді віком до 30 років, 51% – у віковій групі 30–39 років, 46.5%  – у віковій групі 40–49 років, 37% – у групі 59–59 років і 29% – серед людей 60 років та старших.  Вступ до Митного союзу  підтримують 23% молоді віком до 30 років, 22% – у віковій групі 30–39 років, 31% – у віковій групі  40–49 років, 36% – у групі 59–59 років і 45% –  серед людей 60 років та старших.

Громадяни  підтримують  умови, висунуті  ЄС, але не певні, що всі вдасться виконати 

Населення  в абсолютній більшості підтримує ті умови, які були висунуті Україні для підписання Угоди про Асоціацію з ЄС: умову вдосконалення виборчої системи, впровадження Виборчого кодексу (69%), реформування судової системи (76%), усунення випадків політично мотивованих судових вироків  (70%), виконання рішень Європейського суду з прав людини (75%).  Причому ці вимоги підтримує більшість виборців усіх регіонів та всіх політичних сил, представлених у парламенті.

Що ж до виконання цих умов, то лише 23% певні, що Україна цілком здатна виконати всі висунуті вимоги. Переважає точка зору (35%), що одні з висунутих ЄС умов Україна здатна виконати, інші – ні.  Проте лише 13.5% думають, що Україна зовсім не здатна до виконання цих умов, і ще 10% вважають, що наша країна й не  повинна виконувати умови, висунутих  у ЄС.

Куди прямує Україна? Нікуди…

Серед населення переважає точка зору, що протягом останнього року Україна не просунулась у жодному інтеграційному напрямі  (так вважає 39% населення), 24% бачать просування до більшої інтеграції з Росією та країнами СНД і лише 19%  вважають, що Україна рухається до тіснішої інтеграції з Європейським Союзом.  Причому  таку точку зору поділяють у всіх регіонах – за винятком Півдня, де виявилося дещо більше тих, хто побачив активніше просування до інтеграції з Росією та країнами СНД (36% проти 30% тих, хто ніякого руху не помітив).  

Думки виборців різних політичних сил щодо того, в якому інтеграційному напрямі просувалась за останній  рік Україна, поділилися:  виборці Партії регіонів (39%) та КПУ (38%) переважно вважають, що Україна прямує до тіснішої інтеграції з Росією та країнами СНД, а от виборці ВО «Батьківщина» 45.5%), партії УДАР (46%) та ВО «Свобода» (52%) вважають, що Україна взагалі нікуди не просувається.

Лише 22.5% громадян можуть судити про життя у розвинутих демократіях з власного досвіду 

Лише 22.5% населення довелося хоч колись бувати у країнах, які зараз є членами Європейського Союзу. Проте у грудні 2009 року  їх було ще менше – 14%.  Найбільше їх  серед жителів Західного регіону (38%), значно менше – серед жителів інших регіонів – Центру (19%), Півдня (18%), Сходу (19%).

Найбільше побували  в країнах ЄС, США чи Канаді люди віком 30–39 (29%) та 40–49 років (28%). Серед прихильників різних політичних сил – виборці «Свободи» (37%), а найменше – виборців КПУ (10%).


Результати опитування

Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати у такі міжнародні організації?

 

Так

Ні

Важко сказати

Європейський Союз

48,4

29,2

22,4

НАТО

14,9

60,2

24,9

Митний союз  з Росією, Білоруссю

та Казахстаном

40,3

36,7

23,0

 

Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (Дайте лише одну відповідь)

Вступ до ЄС

42,4

Вступ до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану

32,1

Неприєднання ані до ЄС, ані до Митного союзу

10,5

Важко відповісти

15,0

 

Для того, щоб підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Україна повинна виконати певні умови. Як Ви ставитеся до таких умов?

 

Підтримую

Не підтримую

Важко сказати

Удосконалення виборчої системи, впровадження Виборчого кодексу

68,7

9,8

21,5

Реформування судової системи

76,0

7,6

16,4

Усунення випадків політично мотивованих судових вироків

70,1

9,7

20,2

Виконання рішень Європейського Суду з прав людини

75,3

7,0

17,7

 

Як Ви вважаєте, чи здатна Україна виконати ці умови?

Так, цілком здатна

23,3

Деякі – здатна, деякі – ні

35,2

Ні, зовсім не здатна

13,5

Україна не повинна виконувати умови, які їй  висувають

10,3

Важко сказати

17,7

 

Як Ви вважаєте, у якому напрямі рухається Україна протягом останнього року?

До більшої інтеграції з Європейським Союзом

18,7

До більшої інтеграції з Росією та країнами СНД

24,4

Взагалі нікуди не рухається

38,7

Важко сказати

18,2

 

Чи доводилося Вам коли-небудь бувати у країнах  Європейського Союзу, Канаді чи США?

Так

22,5

Ні

77,1

Не відповіли

0,4

 

Динаміка громадської думки

Громадська думка країни в цілому

 

Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (Дайте лише одну відповідь)

 

Жовтень 2011 р.

Лютий 2012 р.

Серпень 2012 р.

Грудень 2012 р.

Вступ до ЄС

43,7

38,6

36,1

42,4

Вступ до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану

30,5

29,7

39,1

32,1

Неприєднання ані до ЄС, ані до Митного союзу

9,3

11,7

9,9

10,5

Важко відповісти

16,4

20,0

14,9

15,0

 

Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до   Європейський Союз

 

Серпень 2012 р.

Грудень 2012 р.

Так

42,1

48,4

Ні

38,6

29,2

Важко сказати

19,3

22,4

 

Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до Митного  союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном?

 

Серпень 2012 р.

Грудень 2012 р.

Так

46,5

40,3

Ні

34,5

36,7

Важко сказати

19

23

 

Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до  НАТО?

 

Серпень 2012 р.

Грудень 2012 р.

Так

12,4

14,9

Ні

65,5

60,2

Важко сказати

22,1

24,9

 

Громадська думка у регіонах

 

Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до Європейського Союзу?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Так

67,4

55,2

34,6

36,6

Ні

15,5

20,4

40,5

40,9

Важко сказати

17,0

24,4

24,8

22,5

 

Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до  НАТО?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Так

35,1

16,0

5,9

5,8

Ні

39,2

52,3

73,9

74,3

Важко сказати

25,7

31,6

20,3

19,9

 

Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до  Митного союзу  з Росією, Білоруссю та Казахстаном?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Так

16,3

32,6

54,4

55,7

Ні

62,8

37,8

22,0

26,6

Важко сказати

20,9

29,6

23,6

17,6

 

 Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (Дайте лише одну відповідь)

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Вступ до ЄС

65,1

50,2

27,2

28,2

Вступ до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану

8,4

21,3

49,8

48,5

Неприєднання ані до ЄС, ані до Митного союзу

14,3

9,1

10,8

9,3

Важко відповісти

12,2

19,4

12,1

13,9

 

Для того, щоб підписати Угоду про асоціацію з ЄС, Україна повинна виконати певні умови. Як Ви ставитеся до такої умови –  вдосконалення виборчої системи, впровадження Виборчого кодексу?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Підтримую

75,1

70,1

62,4

66,6

Не підтримую

5,9

7,3

18,0

10,7

Важко сказати

19,1

22,7

19,6

22,7

 

Для того, щоб підписати Угоду про асоціацію з ЄС, Україна повинна виконати певні умови. Як Ви ставитеся до такої  умови –  реформування судової системи?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Підтримую

79,9

77,3

71,8

74,2

Не підтримую

6,1

5,9

11,1

8,4

Важко сказати

14,0

16,8

17,0

17,3

 

Для того, щоб підписати Угоду про Асоціацію з Європейським Союзом, Україна повинна виконати певні умови. Як Ви ставитеся до такої умови –  усунення випадків політично мотивованих судових вироків?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Підтримую

77,6

76,1

59,7

64,6

Не підтримую

7,1

6,0

16,1

11,9

Важко сказати

15,3

17,9

24,3

23,4

 

Для того, щоб підписати Угоду про асоціацію з ЄС, Україна повинна виконати певні умови. Як Ви ставитеся до такої умови – виконання рішень Європейського суду з прав людини?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Підтримую

79,9

81,5

69,7

68,9

Не підтримую

4,8

4,9

9,9

9,0

Важко сказати

15,3

13,6

20,4

22,1

 

 Як Ви вважаєте, чи здатна Україна виконати ці умови?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Так, цілком здатна

26,7

21,6

22,5

23,2

Деякі – здатна, деякі – ні

34,1

35,2

29,7

38,5

Ні, зовсім не здатна

14,5

17,2

15,0

8,6

Україна не повинна виконувати умови, які їй  висувають

7,1

8,0

12,7

13,3

Важко сказати

17,6

17,9

19,9

16,4

 

Як Ви вважаєте, у якому напрямі рухається Україна протягом останнього року?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

До більшої інтеграції з Європейським Союзом

24,0

15,4

18,7

18,8

До більшої інтеграції з Росією та країнами СНД

25,5

19,9

36,4

22,7

Взагалі нікуди не рухається

38,5

46,1

30,2

35,4

Важко сказати

12,0

18,6

14,8

23,1

 

Чи доводилося Вам коли-небудь бувати у країнах  Європейського Союзу, Канаді чи США?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Так

37,6

19,1

17,6

19,1

Ні

61,7

80,9

81,7

80,4

Не відповіли

0,7

0,0 

0,7

0,5

 

Громадська думка залежно від віку

Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до Європейського Союзу?

 

18-29 років

30-39 років

40-49 років

50-59 років

60 років і старші

Так

60,1

55,3

50,8

43,5

35,0

Ні

22,1

25,0

27,0

29,0

40,2

Важко сказати

17,8

19,7

22,2

27,6

24,9

 

Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до  НАТО?

 

18-29 років

30-39 років

40-49 років

50-59 років

60 років і старші

Так

20,3

17,2

12,3

11,4

12,7

Ні

55,4

60,6

63,6

61,8

60,9

Важко сказати

24,3

22,2

24,1

26,9

26,4

 

Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до  Митного  союзу  з Росією, Білоруссю та Казахстаном?

 

18-29 років

30-39 років

40-49 років

50-59 років

60 років і старші

Так

33,8

31,5

39,9

43,3

50,5

Ні

40,3

45,7

40,5

32,5

27,2

Важко сказати

25,9

22,8

19,5

24,2

22,3

 

Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (Дайте лише одну відповідь)

 

18-29 років

30-39 років

40-49 років

50-59 років

60 років і старші

Вступ до ЄС

51,9

51,0

46,5

37,2

28,6

Вступ до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану

22,7

21,7

31,2

36,1

45,3

Неприєднання ані до ЄС, ані до Митного союзу

10,6

12,8

10,8

9,7

9,1

Важко відповісти

14,8

14,5

11,4

16,9

16,9

 

Для того, щоб підписати Угоду про асоціацію з ЄС, Україна повинна виконати певні умови. Як Ви ставитеся до такої умови – вдосконалення виборчої системи, впровадження Виборчого кодексу?

 

18-29 років

30-39 років

40-49 років

50-59 років

60 років і старші

Підтримую

71,6

69,6

70,9

68,9

64,0

Не підтримую

8,6

10,9

11,1

8,3

10,1

Важко сказати

19,8

19,5

18,0

22,8

25,8

 

Для того, щоб підписати Угоду про асоціацію з ЄС, Україна повинна виконати певні умови. Як Ви ставитеся до такої  умови –  реформування судової системи?

 

18-29 років

30-39 років

40-49 років

50-59 років

60 років і старші

Підтримую

77,2

77,2

79,0

78,1

70,6

Не підтримую

7,7

8,6

8,1

5,8

7,6

Важко сказати

15,1

14,2

12,9

16,1

21,9

 

Для того, щоб підписати Угоду про Асоціацію з Європейським Союзом, Україна повинна виконати певні умови. Як Ви ставитеся до такої умови –  усунення випадків політично мотивованих судових вироків?

 

18-29 років

30-39 років

40-49 років

50-59 років

60 років і старші

Підтримую

73,4

71,0

71,3

70,6

65,2

Не підтримую

9,0

9,7

12,3

7,5

10,3

Важко сказати

17,6

19,2

16,5

21,9

24,5

 

Для того, щоб підписати Угоду про асоціацію з ЄС, Україна повинна виконати певні умови. Як ви ставитеся до такої умови – виконання рішень Європейського суду з прав людини?

 

18-29 років

30-39 років

40-49 років

50-59 років

60 років і старші

Підтримую

81,3

76,0

77,2

75,3

68,2

Не підтримую

4,3

7,5

9,3

7,2

7,4

Важко сказати

14,4

16,4

13,5

17,5

24,5

 

Як Ви вважаєте, чи здатна Україна виконати ці умови?

 

18-29 років

30-39 років

40-49 років

50-59 років

60 років і старші

Так, цілком здатна

28,4

25,3

22,8

23,3

17,5

Деякі – здатна, деякі – ні

33,6

36,4

37,7

36,9

33,0

Ні, зовсім не здатна

12,6

12,5

16,8

12,2

13,9

Україна не повинна виконувати умови, які їй  висувають

8,1

8,9

9,3

11,7

12,9

Важко сказати

17,3

16,9

13,5

15,8

22,7

 

Як Ви вважаєте, у якому напрямі рухається Україна протягом останнього року?

 

18-29 років

30-39 років

40-49 років

50-59 років

60 років і старші

До більшої інтеграції з Європейським Союзом

26,1

20,3

20,7

16,4

11,3

До більшої інтеграції з Росією та країнами СНД

18,5

20,1

24,6

24,8

32,4

Взагалі нікуди не рухається

36,9

42,3

37,8

39,3

37,8

Важко сказати

18,5

17,3

16,8

19,5

18,5

 

 Чи доводилося Вам коли-небудь бувати у країнах Європейського Союзу, Канаді чи США?

 

18-29 років

30-39 років

40-49 років

50-59 років

60 років і старші

Так

20,0

29,2

27,6

20,8

17,7

Ні

79,5

70,8

71,8

78,6

81,9

Не відповіли

0,5

0,0

0,6

0,6

0,4

 

Громадська думка електорату основних політичних сил

 

Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до Європейського Союзу?

 

Партія регіонів

ВО «Батьківщина»

ПП «УДАР»

КПУ

ВО «Свобода»

Так

32,7

69,9

64,8

19,3

72,8

Ні

44,7

13,3

16,6

58,0

12,0

Важко сказати

22,5

16,8

18,6

22,7

15,2

 

Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до  НАТО?

 

Партія регіонів

ВО «Батьківщина»

ПП «УДАР»

КПУ

ВО «Свобода»

Так

4,7

24,3

19,8

2,0

34,4

Ні

76,1

49,3

53,4

78,7

41,4

Важко сказати

19,2

26,4

26,7

19,3

24,2

 

Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до  Митного союзу  з Росією, Білоруссю та Казахстаном?

 

Партія регіонів

ВО «Батьківщина»

ПП «УДАР»

КПУ

ВО «Свобода»

Так

67,5

22,3

23,5

73,3

12,0

Ні

14,5

57,1

53,8

10,0

70,9

Важко сказати

18,0

20,6

22,7

16,7

17,1

 

Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (Дайте лише одну відповідь)

 

Партія регіонів

ВО «Батьківщина»

ПП «УДАР»

КПУ

ВО «Свобода»

Вступ до ЄС

22,7

66,1

59,9

12,0

68,8

Вступ до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану

57,8

14,2

16,2

70,7

6,4

Неприєднання ані до ЄС, ані до Митного союзу

8,6

8,7

10,9

1,3

14,0

Важко відповісти

10,8

11,0

13,0

16,0

10,8

 

Для того, щоб підписати Угоду про асоціацію з ЄС, Україна повинна виконати певні умови. Як Ви ставитеся до такої умови – вдосконалення виборчої системи, впровадження Виборчого кодексу?

 

Партія регіонів

ВО «Батьківщина»

ПП «УДАР»

КПУ

ВО «Свобода»

Підтримую

58,4

77,7

76,9

66,0

79,0

Не підтримую

15,9

6,1

10,1

11,3

6,4

Важко сказати

25,7

16,2

13,0

22,7

14,6

 

Для того, щоб підписати Угоду про асоціацію з ЄС, Україна повинна виконати певні умови. Як Ви ставитеся до такої  умови –  реформування судової системи?

 

Партія регіонів

ВО «Батьківщина»

ПП «УДАР»

КПУ

ВО «Свобода»

Підтримую

66,5

83,2

83,4

72,8

85,4

Не підтримую

12,2

7,0

7,7

7,3

4,4

Важко сказати

21,4

9,9

8,9

19,9

10,1

 

Для того, щоб підписати Угоду про Асоціацію з Європейським Союзом, Україна повинна виконати певні умови. Як Ви ставитеся до такої умови –  усунення випадків політично мотивованих судових вироків?

 

Партія регіонів

ВО «Батьківщина»

ПП «УДАР»

КПУ

ВО «Свобода»

Підтримую

58,2

81,2

80,6

60,9

86,1

Не підтримую

15,7

7,5

6,5

11,3

4,4

Важко сказати

26,1

11,3

13,0

27,8

9,5

 

Для того, щоб підписати Угоду про асоціацію з ЄС, Україна повинна виконати певні умови. Як Ви ставитеся до такої умови – виконання рішень Європейського суду з прав людини?

 

Партія регіонів

ВО «Батьківщина»

ПП «УДАР»

КПУ

ВО «Свобода»

Підтримую

65,5

86,1

83,8

66,9

86,6

Не підтримую

9,8

4,9

6,5

7,3

5,7

Важко сказати

24,7

9,0

9,7

25,8

7,6

 

Як Ви вважаєте, чи здатна Україна виконати ці умови?

 

Партія регіонів

ВО «Батьківщина»

ПП «УДАР»

КПУ

ВО «Свобода»

Так, цілком здатна

23,3

29,1

25,1

12,0

26,6

Деякі – здатна, деякі – ні

40,0

34,3

39,7

35,3

29,7

Ні, зовсім не здатна

5,5

16,0

12,1

18,0

21,5

Україна не повинна виконувати умови, які їй  висувають

13,5

4,1

6,5

17,3

10,1

Важко сказати

17,6

16,6

16,6

17,3

12,0

 

Як Ви вважаєте, у якому напрямі рухається Україна  протягом останнього року?

 

Партія регіонів

ВО «Батьківщина»

ПП «УДАР»

КПУ

ВО «Свобода»

До більшої інтеграції з Європейським Союзом

17,8

22,9

21,1

8,6

20,4

До більшої інтеграції з Росією та країнами СНД

39,4

19,7

19,8

38,4

17,8

Взагалі нікуди не рухається

20,0

45,5

45,7

29,1

52,2

Важко сказати

22,7

11,9

13,4

23,8

9,6

 

Чи доводилося Вам коли-небудь бувати у країнах Європейського Союзу, Канаді чи США?

 

Партія регіонів

ВО «Батьківщина»

ПП «УДАР»

КПУ

ВО «Свобода»

Так

21,4

27,5

28,3

10,0

37,3

Ні

78,0

72,0

70,9

90,0

62,7

Не відповіли

0,6

0,5

0,8

0,0

0,0