Україна – ЄС: ключове у статусі-кво - думки українських і міжнародних експертів


Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва з 18 по 23 вересня 2015 року провів експертне опитування «Україна – ЄС: ключове у статусі-кво». В рамках дослідження було опитано  дві категорії респондентів: закордонні експерти, представники закордонних  аналітичних центрів (27) та українські експерти (37).

 • Більшість  як українських, так і закордонних експертів  поділяють думку, що Україні потрібна економічна та фінансова підтримка з боку Європейського Союзу загалом та його членів Німеччини і Польщі, зокрема. Так, більшість експертів наголошують, що Україна потребує допомоги у вигляді  кредитів, але зазначають, що  наразі цей вид підтримки вона отримує в недостатньому обсязі.
 • Безповоротна фінансова допомога також потрібна Україні – вважають і вітчизняні, і закордонні експерти, втім знову зазначають, що наразі  Україна хоч і отримує таку допомогу, але недостатньо. Нагальною є потреба і у  вливаннях в українську економіку у вигляді інвестицій, але  більшість українських експертів зазначає, що такого виду допомоги  Україна практично не отримує на сьогодні.  Думки західних аналітиків з цього приводу розділилися: 13 експертів вважають, що інвестиції в українську економіку йдуть, але в недостатніх масштабах, і ще 13  вважають, що інвестицій практично немає.
 • Надання Україні консультативних послуг  за допомогою відправлення до України радників підтримується абсолютною більшістю як українських, так і закордонних експертів. І саме цей вид допомоги дістав найбільше відповідей «отримує повною мірою».
 •  Збігаються думки  двох експертних спільнот і щодо необхідності  освітніх програм для українських  школярів та студентів, але станом на цей час   і українські, і закордонні аналітики зазначають, що така підтримка  надається   недостатньою мірою з боку ЄС. 
 • Україна потребує  допомоги у формі відправлення на Схід  воєнного устаткування та  нелетальної зброї – на цьому наголошують в своїй більшості експерти як в Україні, так і закордоном. Але  нинішню ситуацію  з наданням цієї допомоги  дві експертні спільноти  оцінюють по-різному. Так,  українські експерти вважають, що Україна практично взагалі не отримує  допомоги у такій формі,  а от майже половина серед опитаних закордонних експертів  вважають, що така допомога має місце, втім, є недостатньою. 
 • Для переважної частини експертів очевидною є потреба України у  військовій підготовці  українських військовослужбовців  за сприяння Європейського Союзу і його членів, і цього виду допомоги, на думку обох категорій експертів, Україна отримує недостатньо, а значна частина українських експертів вважає, що не отримує зовсім.
 • Щодо  надання чи продажу Україні летальних видів озброєння,   то українські експерти налаштовані  категорично «за»: 26 із 37 опитаних зазначили, що така підтримка Україні вкрай необхідна. Закордонні експерти  також переважно підтримують таку форму допомоги Українській державі, але  8 з 27 аналітиків зазначили, що це або взагалі не потрібно Україні, або  без цього наразі можна обійтися.

Причому українські  експерти зазначають, що зараз Україна  має можливість придбати  летальне озброєння, але недостатньою мірою, а от  закордонні експерти  вважають, що така підтримка  або взагалі не має місця, або  що Україні це і не потрібно. 

 • Ідею з формуванням і відправленням на Схід України контингенту зі збройних сил  держав-членів ЄС підтримують 10 українських експертів і тільки  один закордонний. Відтак, більшість (20 із 27) закордонних експертів  дотримуються думки, що  відправлення країнами-членами ЄС своїх збройних сил на  територію України  не потрібно взагалі.
 • Таку форму підтримки України, як скасування віз для пересічних українців,  необхідною вважають експерти як в Україні, так і закордоном. Аналогічна ситуація  і щодо ідеї надання Україні  гуманітарної  допомоги для переселенців, щоправда якщо українські експерти вважають гуманітарну допомогу конче необхідною, то  їхні західні колеги  переважно більш помірковані.
 • Україні вкрай необхідна допомога у вигляді підтримки в європейських засобах масової інформації – так вважає абсолютна більшість  експертів з України (25 із 37) і ще 10  наголошують на тому, що це в  принципі потрібно. Нинішній рівень цієї медійної підтримки  і українські, і закордонні експерти переважно називають  недостатньою.
 • Потребує Україна і  дипломатичної підтримки  на рівні міжнародних організацій – переконані  і вітчизняні, і закордонні експерти, але так само вони вважають, що наявна дипломатична допомога  не відповідає потребам України.
 • Найбільше  інтеграції України до  Європейського Союзу заважає, на думку українських експертів,  недостатній рівень обізнаності   населення про європейську інтеграцію (зазначили всі 37 експертів),  корупція та повільний темп реформ (28), позиція західних держав, що не хочуть бачити Україну членом ЄС (18), а також недостатній рівень економічного розвитку України (17).
 • Закордонні експерти вважають, що основними перешкодами для України на її шляху до членства в ЄС, є корупція і повільні реформи (25 із 27 експертів), відсутність відповідної підтримки у позиції західних держав (17), а також проблеми економічного розвитку України (14). Тільки один  закордонний експерт назвав як основну перешкоду недостатній рівень обізнаності населення щодо європейської інтеграції як такої.
 • Результати експрес-опитування експертів на тему «Україна –ЄС: ключове у статусі-кво