Інформація про фонд


Завантажити буклет про фонд

Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»  –  аналітична і просвітницька організація, яка  ставить своєю метою розбудову української держави, демократії, ринкової економіки  та повної інтеграції України в європейські та євроатлантичні структури.

Ілько Кучерів,  засновник Фонду "Демократичні ініціативи"

Сьогодні Фонд «Демократичні ініціативи» належить до провідних  в Україні think tank, який концентрує свою діяльність на виробленні аргументованих пропозицій  для інстанцій, які ухвалюють рішення, а також  для громадськості у царині демократичної трансформації України та її інтеграції у спільноту європейських демократій.

Фонд був заснований  1992 року, а  2010-го названий ім’ям фундатора і  першого директора фонду Ілька Кучеріва (1955–2010), який зробив вагомий внесок у становлення України як демократичної держави, у розвиток української соціології та громадянського суспільства.

Нині керівником Фонду є кандидат філософських наук, соціолог Ірина Бекешкіна.

Місія фонду полягає в наданні підтримки Україні у процесі її переходу до повної функціональної демократії, кращого державного врядування, ринкової економіки та розвитку демократичного суспільства в державі.

«Демініціативи» працюють у таких напрямах:

 

  • дослідження та аналіз громадської думки;
  • дослідження та аналіз думки експертів;
  • моніторинг електоральних процесів та екзит-поли;
  • написання аналітичних і рекомендаційих матеріалів з нагальних проблем демократичного розвитку України;
  • інформування громадськості щодо політичного процесу в Україні та її зовнішньополітичних пріоритетів за результатами опитування громадської думки;
  • проведення досліджень, інформаційних кампаній та вироблення рекомендацій  з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
  • поширення результатів своїх соціологічних та аналітичних досліджень серед політиків, лідерів громадянського суспільства, публічних діячів, ключових діячів уряду та громадськості,  журналістів та науковців;
  • покращення  рівня професіоналізму та обізнаності політичних лідерів, журналістів, та політологів в Україні;
  • забезпечення спілкування між політичними аналітиками України та аналітиками демократичних країн, зміцненя співпраці між українськими  та міжнародними аналітичними центрами.


Фонд «Демократичні Ініціативи» – найперша громадська організація, яка ще на початку своєї діяльності виконувала роль посередника між дослідниками громадської думки та самою громадськістю, аналізуючи та презентуючи суспільству громадську думку українського населення щодо гострих соціальних проблем.  Згодом «ДІ» внесли опитування громадської думки в політичний дискурс  і були першими, хто почав активно вживати думку громадськості як аргумент для  політичних дискусій.

Однією  з основних складових діяльності фонду стало  проведення незалежних  екзит-полів в Україні. Власне традицію проведення екзит-полів в Україні започаткував саме Фонд «Демократичні ініціативи», вперше організувавши його під час виборів парламенту 1998 року. Відтоді команда соціологів і аналітиків, яку фонд згуртував у Консорціумі «Національний екзит-пол», стала лідером у цій сфері   в Україні.  Розробивши стандарти, спрямовані на поширення демократичних цінностей, Фонд «Демократичні ініціативи»  був прикладом того, як незалежна організація може змінювати суспільство.

«ДІ» безпосередньо вплинули на політику змін, коли у 2004 році провів в Україні незаангажований екзит-пол на президентських виборах, який свідчив про фальсифікацію результатів виборів та повністю змінив політичний ландшафт України, ставши основним аргументом Помаранчевої революції. Відтоді екзит-поли стали необхідними елементами політичної культури для забезпечення вільних та чесних виборів, інструментом контролю виборців в Україні. «ДІ» також надавали підтримку при проведенні екзит-полів у Грузії 2008 року.

Налагоджуючи співпрацю  з міжнародними партнерським організаціями, «Демініціативи» провадять діяльність у двох напрямах:  використовують досвід міжнародних організацій, аби тим самим  вдосконалювати   українську практику,  проте водночас  працюють над тим, аби був відкритий шлях для України назовні, щоби  голос України був почутий і вона була знана  у світі. Відтак «Демократичні ініціативи»  готують матеріали про Україну з України, які  були б  корисні міжнародному співтовариству –  це щотижневе двомовне (укр.-англ.) інформаційно-аналітичне видання «Україна у Фокусі», яке дає регулярну оцінку стану якості демократії в Україні і періодично ознайомлює громадськість з експертними оцінками  розвитку в таких сферах, як: демократичні інституції і правова держава; законодавство; захист та дотримання прав людини та меншин; незалежні медіа та медіа суспільного управління; міжнародна політика в євроінтеграційному та трансатлантичному аспекті.

Ще одним із прикладів політичного впливу «ДІ» є його діяльність у напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції: «Демініціативи» забезпечують зацікавлені кола та уряд дослідженнями, інформацією, необхідною комунікацією та рекомендаціями.   Почавши свою кар’єру як громадський центр з підтримки вступу України до НАТО ще 14 років тому, сьогодні фонд «Демократичні Ініціативи» набув репутацію авторитетного політично-аналітичного джерела та ключового гравця з розробки та розвитку інформаційної кампанії з питань НАТО. 

Фонд «ДІ» постійно проводить публічні заходи (прес-конференції, круглі столи, телемости, форуми), присвячені обговоренню питань розвитку української держави, національних інтересів, розвитку демократії та ринкової економіки, інтеграції країни в європейські та євроатлантичні структури. До участі у цих заходах запрошує провідних урядовців, експертів та громадських діячів України, впливових представників закордонних урядів, дипломатичного корпусу, міжнародних та громадських організацій, представників ЗМІ, створюючи в такий спосіб аналітичне середовище, яке зосереджується насамперед на процесах державотворення, національних інтересах, міжнародній співпраці та взаєморозумінні задля демократичного розвитку.  Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»  працює сьогодні як аналітичний центр, який продукує оригінальні дослідження і навчальні програми,  здійснює вплив на політиків,  громадську думку з широкого кола питань – права, безпеки, демократичних свобод та процесів. Ми також прагнемо зробити свій внесок у розвиток громадської дипломатії в Україні, докладаємо зусиль задля інформування громадян щодо їхніх прав і свобод, а також цілей державотворення та процесів демократичних трансформацій суспільства

Фонд «Демократичні ініціативи» сьогодні, згідно з даними Google, – один із найбільш цитованих в українських ЗМІ think tank. Ще з 2000 року ДІФ своєю діяльністю розпочав аналітично-дослідницький рух в Україні, ініціювавши проведення  конференції «Аналітично-дослідницькі центри та уряд», заснувавши Інтернет-ресурс http://intellect.org.ua та ініціювавши «Діалог та співробітництво» між аналітично-дослідницькими центрами та урядом.  У  2010 році Фонд «Демократичні ініціативи» став членом міжнародної мережі аналітичних центрів  PASOS, що істотно зміцнює його можливості розвитку як think tank.  Крім того, «ДІ» є членом Громадсько-консультативної ради  при Міністерстві закордонних справ України, парламентської комісії з питань європейської інтеграції;  членом експертної ради в межах української частини Комітету зі співпраця між Україною та ЄС.

З Фондом «ДІ» співпрацюють відомі в Україні економісти, соціологи, політичні аналітики і журналісти, чиї дослідження публікуються у ґрунтовних монографіях, регулярно використовуються  в ЗМІ, добре відомі в академічному світі. Багатогранність досвіду його співробітників дає змогу Фондові «ДІ» аналізувати перетворення в Україні з різних точок зору, забезпечуючи інформацією високої якості.

«ДІ» публікують власну інформацію в інтернет-виданні «Україна у фокусі»,  бюлетенях «Політичний портрет України»,  «Громадська думка»,  має низку друкованих книжок і посібників,  "Аналітичні записки", дві сторінки в Інтернеті: www.dif.org.ua   і  http://dif-exitpoll.org.ua/.