Громадська думка


28 Грудня 2015

Ставлення громадян до партій і джерел їхнього фінансування

У цьому випуску «Громадської думки» проаналізовано ставлення населення до діяльності партій у постмайданний період, а також його думки щодо джерел фінансування партій. За основу взято опитування, яке Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва провів спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 22 листопада 2015 р. Заради відстеження динаміки громадської думки використано дані інших опитувань, які в різні роки проводив Фонд «Демініціативи».

Читати далі

1 Вересня 2015

Ставлення громадян до прогресу реформ в Україні

У новому випуску періодичного видання «Громадська думка» проаналізовано результати загальнонаціонального опитування стосовно ставлення українців до реформ, задекларованих владою, а головно те, чи відчувають вони будь-який вплив цих перетворень, чи вірять у їх успішність, кого звинувачують у їх невдачах, а кого вважають їх рушіями, а також як перебіг реформ впливає на їхню повсякденну поведінку.

Читати далі

26 Червня 2015

КОРУПЦІЯ У ВИШАХ: думки і погляди студентів

У черговому випуску «Громадської думки» представлено аналіз результатів опитування студентів, який дасть змогу зрозуміти сучасний стан справ із корупцією в очах її ключових стейкхолдерів – студентів, а також виявити перші ймовірні наслідки діяльності нового керівництва МОН з викорінення цієї проблеми.

Читати далі17 Грудня 2014

Ставлення жителів міст до ідеї децентралізації

Щоб успішно провести реформи децентралізації, вкрай необхідно з’ясувати ставлення головних реципієнтів і по-тенційних бенефіціарів цієї реформи – представників місцевих громад. З цією метою у новому випуску інформаційно-аналітичного видання «Громадська думка» проаналізовано дані опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною фірмою «Ukrainian Sociology Service» назамовлення Асоціації міст України. Під час опитування було досліджено думки жителів міст, які мають найкращий потенціал до засвоєння і використання нових повноважень і ресурсів у межах реформи децентралізації.

Читати далі

26 Червня 2014

Європейська інтеграція як потенціал для консолідації українського суспільства

Марія ЗОЛКІНА________________________________ Як саме змінилося ставлення українців до ЄС та Митного союзу? Де зараз пролягає кордон між прихильниками європейського та євразійського векторів інтеграції? Чи і досі Схід та Південь однаковою мірою виступають за зближення з Митним союзом? Чи і досі молодь є найбільш прихильною до ідеї європейської інтеграції частиною суспільства? Про це читайте у черговому числі "Громадської думки"

Читати далі

29 Грудня 2013

Патерналістські настрої в Україні

Стаття аналітика Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Юлії Ільчук присвяченва вивченню динаміки патерналістських настроїв в Україні, а також тому, чи можуть люди прожити без опіки держави чи їм потрібна «сильна рука».

Читати далі

17 Лютого 2014

Євромайдан: передумови масового протесту

У статті Марії Золкіної розглядаються декілька чинників, які протягом останніх років закладали фундамент для того, щоб протест (відомий як Євромайдан), спровокований чутливою для суспільного сприйняття подією, набрав масового характеру. Ці чинники пояснюють певною мірою, чому протест став антирежимним і засвідчив розрив між інтересами значної частини суспільства та політикою влади.

Читати далі

5 Листопада 2013

Українське суспільство: чи відчуваємо ми себе європейцями?

Україна була і є частиною Європи, втім, наскільки Європа «присутня» у полі ідентичності українців, наскільки вони самі відчувають себе частиною Європи, про це читайте в черговому числі бюлетеня «Громадська думка».

Читати далі

23 Жовтня 2013

Демократія по-українськи: громадяни більше цінують те, чого їм бракує

У черговому числі "Громадської думки" проаналізовано бачення громадян стану демократії в Україні, адже оцінка громадянами ступеню демократичності власної держави є однією з ознак рівня легітимності політичного режиму, а отже – ще одним кутом зору, під яким можна оцінювати якість демократії в країні.

Читати далі

20 Березня 2013

СУЧАСНІ УКРАЇНЦІ: задоволеність життям, очікування від майбутнього, головні цінності

Портрет сучасного українця формується на основі фахового соціологічного поєднання багатьох індикаторів, які відображають ставлення, оцінки, поведінкові стратегії, сприйняття тих чи інших подій та процесів громадянами. У цьому випуску «Громадської думки» представлено результати соціологічних опитувань за тими показниками, які характеризують сучасного українця з таких трьох перспектив, як рівень задоволеності життям в цілому та окремими аспектами суспільної реальності, очікування від майбутнього та ціннісні пріоритети.

Читати далі

9 Березня 2013

Ставлення населення України до зовнішнього незалежного оцінювання

Необхідність збереження чи скасування ЗНО неможливо обґрунтувати без вивчення думки населення з цього приводу. Саме оцінка громадянами, в тому числі тими, яким доводилося прямо чи опосередковано брати участь у вступних кампаніях, ефективності ЗНО має стати безумовною основною для здійснення будь-яких кроків щодо ЗНО на державному рівні. Про ставлення населення України до зовнішнього незалежного оцінювання читайте в черговому числі інформаційно-аналітичного видання "Громадська думка".

Читати далі

1 Березня 2013

БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ:що вдалося і що не вдалося

Щоб оцінити ставлення студентів до впровадження Болонської системи у вишах, було проведене загальнонаціональне опитування студентів. Про те, наскільки вони знайомі з Болонським процесом, чи знають про нові можливості, які відкриваються перед ними, і як оцінюють навчання за новою системою, читайте в черговому числі «Громадської думки».

Читати далі

10 Лютого 2013

Україно-російські відносини — думка громадян

Аналізу громадської думки щодо політики України стосовно Росії та навпаки, а також щодо того, як ці відносини мають розвиватися, присвячене чергове число "Громадської думки".

Читати далі


19 Листопада 2012

Cтавлення населення до правоохоронних органів та судів в Україні

У черговому числі «Громадська думка» представлено аналіз ставлення населення до правоохоронних органів, співвідношення між довірою та недовірою до цих інституцій, на основі чого можна робити висновки не лише про оцінку населенням того, як функціонує правоохоронна систем, а й про біль масштабні тенденції.

Читати далі

2 Листопада 2012

СВОБОДА СЛОВА: між Конституцією і реальністю

Про стан свободи слова в очах експертів - читайте в 3-му числі інформаційно-аналітичного видання "Громадська думка".

Читати далі

24 Жовтня 2012

Cтавлення населення України до європейської та євроатлантичної інтеграції України

Темпи співпраці з НАТО значно знизилися після 2010 р., з ЄС Україна готується до підписання Угоди про асоціацію. Але поза тим, незважаючи на різні офіційні позиції України щодо європейської та євроатлантичної перспективи, обидва зовнішні вектори мають розглядатися спільно, адже і експертне середовище, і пересічні громадяни вбачають кореляцію між розвитком цих двох інтеграційних курсів.Про це читайте у 2-му числі видання "ДІ" "Громадська думка".

Читати далі

9 Жовтня 2012

Ставлення населення України до створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

В ОСББ людина може реалізувати своє право на свою житлову власність. Проте і досі в ОСББ перебуває лише незначна кількість власників квартир. Існує чимало перепон на шляху створення ОСББ. Однак вирішальну роль у цих процесах відіграватимуть самі власники квартир, їхнє бажання і готовність створювати для себе кращі умови життя. Про це читайте у 1-му числі видання "ДІ" "Громадська думка".

Читати далі

Погляд соціологаНовини партнерів