Відносини громадянина і влади: питання довіри та впливовості громадян


 

Відносини громадянина і влади — надзвичайно важливий компонент суспільного життя в цілому та індикатор загальної атмосфери, що панує в суспільстві, курсу, яким це суспільство насправді розвивається. Найбільш ефективним способом дати характеристику цим відносинам — проаналізувати їх крізь призму сприйняття самими громадянами свого місця в суспільстві, їхнього впливу на здійснення владою своїх повноважень.

В п'ятому числі "Громадської думки" розглянуто динаміку громадської думки щодо основних компонентів, які становлять основу для відносин влади та громадян.