Форма правління в Україні: пропозиції подальшого реформування


 

У цій аналітичній записці проаналізовано витоки
і головні симптоми проблеми надмірних президентських повноважень. При цьому увага зосереджена на конституційному тексті
як головному нормативному джерелі роз поділу влади між основними інститутами.Крім того, представлено рекомендації щодо можливих
подальших змін до Конституції у сфері відносин Президента, парламенту й уряду, які змогли б не лише усунути прогалини Конституції 1996 р., а й покращити нині чинний основний закон.