Зовнішня політика України: оцінки й очікування населення


Дослідження провели Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічна служба Центру Разумкова з 22 по 27 липня  2015 року. Опитано 2011 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

 • 51% українців роблять вибір на користь  членства України в Європейському Союзі, а от  інтеграцію до Євразійського економічного союзу обирають лише 17%. В той же час майже третина населення (31%) не може визначитися зі своїми інтеграційними пріоритетам. Частка прихильників вступу  до ЄС переважає  у Західному (82%) та  Центральному (52,5%) макрорегіонах.  На Півдні  інтеграцію до Європейського Союзу обирають  39%, а до ЄврАзЕС – 26%, але невизначених у цьому регіоні 35%. Дещо схожа ситуація на Сході України:  тут прихильників євразійського вектору теж 26%, а от кількість прибічників європейського напрямку і невизначених – фактично однакова (37,5% і 36%, відповідно). На звільненій території Донецької і Луганської областей громадська думка майже рівноцінно розділилася між тими, хто обирає ЄС (31,5%), Євразійський економічний союз (34%), і невизначеними (34%).
 • Вибір на користь  європейської інтеграції у липні 2015 р. робили потенційні виборців  Блоку Петра Порошенка, партії «Самопоміч», «Батьківщини», Радикальної партії Олега Ляшка  – загалом, виборці партій, що утворили більшість у Верховній Раді.  Вступ України до ЄврАзЕС  підтримують  ті, хто на місцевих виборах готовий голосувати за  Опозиційний блок.
 • Більшість населення (57%) переконана, що зближення України з ЄС відповідає інтересам України, але це менше, ніж було у 2013 р. – 72%.  Найбільше  тих, хто згодний, що таке зближення в інтересах України,  на Заході (83%), найменше – на Донбасі (39%). За електоральним розподілом,    у тому,  що поглиблення відносин з ЄС  лежить в інтересах України,  переконані переважно потенційні виборці тих самих партій, які  віддають перевагу вступу до ЄС, а не до ЄврАзЕС.
 • Інтерес самого Європейського Союзу у зближенні з ним України бачить 53% населення, що також менше, аніж два роки тому – 67%.  На думку 40%  українців,  Євросоюз розуміє потреби України, тоді як  32% говорять про протилежне. Регіонально тих, хто вважає, що ЄС розуміє нагальні потреби Української держави,  найбільше на Заході (55%), а найменше – на Донбасі (27%).
 • Зближення з ЄС не загрожує  розвитку української культури  – так вважає 51% населення  України. Цей показник лишається на тому самому рівні, що й  у 2013 р. Окрім цього,  налагодження більш тісних відносин з ЄС  більшість населення вважає важливим для  успішного економічного розвитку України (56%),  хоча  у 2013 р. в цьому були переконані 74% українців. З тезисом  про шкідливі, руйнівні наслідки такого зближення для української економіки  майже половина (49%) не згодні.
 • Більш тісні відносини з ЄС  важливі для  зміцнення  міжнародної позиції України – переконані 59% населення (у 2013 р. – 80%).  Водночас із твердженням, що  зближення з ЄС  позбавить Україну  самостійності у міжнародних відносинах загалом, погоджуються 27% населення і не погоджуються 39%.
 • Половина населення (49%) вважає, що зближення України з Росією не відповідає інтересам Української держави, тоді  як 30% дотримуються протилежної точки зору. У цьому питанні  мають місце істотні регіональні відмінності. Так, на відміну від Заходу і Центру  інтерес України у поглибленні відносин  з Російською Федерацією  вбачають жителі Півдня (41%), Донбасу (46%) і Сходу (55%).  За електоральним розподілом  інтерес України у зближенні з Росією  бачать насамперед  потенційні виборці Опозиційного блоку.
 • Зацікавленість Росії у зближенні з Україною бачать 59% населення, причому з цим погоджується більшість  в усіх макрорегіонах України.
 • Лише 28% населення переконані, що Росія розуміє реальні потреби України,  50% це заперечують. З цього приводу громадська думка різних регіонів розділилася:  на Заході  тільки  9%, а в Центрі – 17% вважають, що Росія   розуміє потреби України, проте  на Півдні в цьому переконані  41%, на Донбасі – 43,5%, а на Сході – 50%. Окрім цього, на Півдні, Сході та  Донбасі переважає думка, що зближення між Україною і Росією важливе для  економічного розвитку України. В цих областях населення переважно заперечує, що таке зближення несе в собі загрозу для української культури  чи шкоду для української економіки. На Півдні і Сході переважає думка, що більш тісні відносини з Росією  важливі для  зміцнення міжнародних позицій України: 41% і 40%, відповідно. На Донбасі з цього приводу  домінує невизначеність: 41% не знають,  чи важливе  таке зближення для зміцнення міжнародної позиції України, 34% погоджуються, що це важливо, а 25% – ні.  Відтак, оцінка  важливості потенційного зближення України з Росією ділить громадську  думку  за регіональним принципом фактично на два табори – прихильників більш антагоністичної позиції (Захід і Центр) та позиції більш лояльної до такої перспективи (Південь, Центр, Донбас).
 • В середньому ж  по країні  між 2013 р. і 2015 р. ставлення до перспективи поглиблення відносин з Росіє істотно погіршилося.  Зокрема,  зменшилася частка тих, хто бачить у такому курсі на зближення інтерес України (від 63% до 30%);  менше стало і тих, хто вбачає в цьому інтерес вже для Російської Федерації (від 81% до 59%); у тому, що Росія розуміє потреби України, переконані не 45%, як два роки тому, а 28%;  важливість взаємного зближення  для успіху української економіки  розділяють вже   не 72%, а 36%, а  значимість більш тісних відносин з Росією задля зміцнення міжнародної позиції України  два роки тому зазначали  64%, а от у 2015 р. – тільки 25%.
 • Політику ключових партнерів України – ЄС, Польщі, Німеччини та США –  щодо російсько-українського конфлікту населення переважно оцінює позитивно. Так,  лінію політики Польщі   у цьому контексті позитивно оцінюють 56,5% населення, тоді як  негативно – 23%.  Схвально на політику Європейського Союзу дивляться  51% українців, а от 29%  дотримуються протилежної думки. Майже ідентична громадська оцінка  політики Німеччини: 51% позитивно оцінюють, а 27% – негативно, а от позиція Штатів схвалюється 46%, а негативний відгук знаходить у 35% населення України.
 • В той же час мають  місце регіональні відмінності в оцінці політик цих міжнародних гравців. Так, політику ЄС в контексті російсько-українського конфлікту переважно позитивною вважають  у всіх макрорегіонах, окрім Донбасу, де 46%  негативно сприймають дії ЄС, а 36% – позитивно.  Політика  і позиція США знаходять схвальну реакцію на Заході і в Центрі, а от на Півдні, Сході і Донбасі переважають негативні оцінки: 48%, 45% та 54%, відповідно. Дії Польщі позитивно оцінює переважна частина населення Західного і Центрального регіонів  (74% та 63%, відповідно) та  відносна більшість Південного  і Східного (45% і 43%, відповідно).  Громадська думка Донбасу  в питанні оцінки політики Польщі розділилася навпіл: 42% оцінюють дії Польщі позитивно і стільки ж – негативно.  Політика Німеччини  оцінюється здебільшого  позитивно всюди, окрім Донбасу.
 • Відповідальність за  російсько-український конфлікт несе перш за все Росія – так вважають 49% населення. Третина населення вважає, що ця відповідальність спільна і однаковою мірою лягає  як на Україну, так і на Росію. Винятково Україну відповідальною за конфлікт вважають 9% українців.
 • Якщо на Заході і в Центрі  більша частина населення однозначно покладає відповідальність за конфлікт на Російську Федерацію (67% і 62%, відповідно), то  в інших регіонах громадська думка дещо відрізняється. Так, на Півдні половина  жителів регіону (51%) вважає, що обидві держави однаковою мірою відповідальні за конфлікт. На Сході громадська думка майже рівноцінно розділилася між тими, хто  покладає відповідальність на Росію в першу чергу (37%), і тими, хто розділяє цю відповідальність між Україною і Росією (39%). На звільненій частині Донбасу 41% вважають, що обидві держави є відповідальними за збройний конфлікт, 24% вважають, що відповідальна передовсім Росія, а 18% переконані, що Україна.
 • Основними видами допомоги, на яку  очікує абсолютна більшість українців, є економічна та гуманітарна допомога з боку Європейського Союзу загалом та його членів, Польщі і Німеччини, зокрема. Так, на економічну підтримку чекають 73%, а на гуманітарну допомогу – 75%. При цьому запит на ці види підтримки  об’єднує всі регіони України.
 • Рівень підтримки інших  можливих форм допомоги Україні з боку ЄС має регіональні відмінності. Так, ідея відправлення  на Схід України  військового устаткування і військова підготовка українських військовослужбовців очікуються 55% українців, але прихильники такого виду допомоги зосереджені переважно на Заході (75%) і в Центрі (64%). На Півдні громадська думка розділилася  між тими, хто вважає таку підтримку бажаною (44%), і тими, хто дотримується протилежної позиції  (42%). На Сході  і Донбасі  прихильники такого виду допомоги Україні у меншості – 39% і 35%, відповідно, тоді як 46% на Сході і 54% на Донбасі  фактично проти такої підтримки.
 • Ідея  з відправленням на Схід України  державами-членами ЄС  їхніх власних військових підрозділів  відносною більшістю (46%) не підтримується, натомість 35% населення очікували б на таку підтримку.  Більш прихильним до такої допомоги виявився Захід і Центр, а ось на Півдні, Сході і Донбасі зосереджена основна частка противників  такої ідеї.
 • Скасування віз для громадян України підтримується  55% населення загалом і в усіх регіонах, окрім Сходу, де 31,5% чекали б на таку допомогу з боку ЄС, а 52% – ні.
 • Економічні і політичні санкції проти Росії, запроваджені Європейським Союзом і США, мають бути посилені – так вважають 50% українців. Ще 15% виступають за те, аби санкцій зберігалися на нинішньому рівні.  Пом’якшення санкцій або ж їх повне скасування підтримується абсолютною меншістю населення: 6% і 8,5%, відповідно.
 • Протягом останнього року  Україна  у своїх відносинах з ЄС ані наблизилася до нього, ані віддалилася – так вважають 44% населення. Регіонально ця точку зору істотно переважає над іншими варіантами  в усіх макрорегіонах, окрім Західного. Зокрема, в Центрі  в тому, що «відстань» між Україною і ЄС не змінилася протягом від літа 2014 р. до середини літа 2015 р.,  переконані 42%, на Півдні – 41%, на Донбасі – 50% і на Сході – 56%. На Заході громадська думка майже рівноцінно розділилася  між тими, хто бачить зближення між Україною і ЄС за останній рік (37%) і тими, хто руху не побачив (34,5%).
 • Якби референдум щодо приєднання до НАТО  відбувся у липні 2015 року, він був би виграний: «за» проголосували б 64%  тих, хто взяв би у ньому участь (28.5% – проти).  У більш прихильних до НАТО регіонах  очікувана явка на такому волевиявленні була би вищою: у Західному регіоні на гіпотетичне голосування прийшли би 77% жителів регіону,  у Центральному – 65% , а от на Донбасі, де більшість населення проти членства України в НАТО, у референдумі взяли б участь 49%.    Якщо в середньому по країні рівень підтримки вступу до НАТО найвищий за всю історію незалежної України, то в регіональному розрізі існують відмінності. Так, «за» членство в НАТО проголосували б у Західному регіоні («за» – 89%, «проти» – 4%), Центральному (відповідно, 73% та 19%) та Південному (відповідно, 61% і 40%). «Проти» членства України в НАТО  проголосувала б більшість у Східному регіоні («проти» – 64%, «за» – 30%) та на Донбасі (відповідно,   54% і 36%).

Результати опитування

 

Якби Ви мали обрати лише один варіант, то до якого Союзу, з Вашої точки зору,  Україна, скоріше за все, повинна приєднатися?

До Європейського Союзу

51,2

До Євразійського економічного союзу  з Росією, Білоруссю та Казахстаном 

17,4

Важко відповісти

31,3

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Європейським Союзом? Будь ласка,  щодо кожного з нижченаведених тверджень  зазначте, згодні Ви з ним чи ні.

Чи на Вашу думку:

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Зближення України з Європейським Союзом  відповідає інтересам України

57,0

20,6

22,3

Зближення України з Європейським Союзом відповідає інтересам ЄС

53,2

17,0

29,8

Європейський Союз розуміє потреби України

40,0

32,3

27,7

Зближення України з ЄС загрожує розвитку української культури

23,7

51,1

25,2

Зближення України з ЄС важливе для успішного економічного розвитку України

55,6

19,5

24,9

 Зближення України з ЄС руйнує економіку  України

21,8

48,7

29,4

Зближення України та Європейського Союзу важливе для зміцнення міжнародної позиції України

58,9

14,3

26,8

. Зближення України та Європейського Союзу позбавляє  Україну самостійності у міжнародних стосунках

27,1

39,0

33,9

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Російською Федерацією? Будь ласка,  щодо кожного з нижченаведених тверджень  зазначте, згодні Ви з ним чи ні.

Чи на Вашу думку:

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Зближення України з Росією відповідає інтересам України

29,8

49,3

21,0

Зближення України з Росією відповідає інтересам Росії

59,4

18,1

22,4

 Росія розуміє потреби України

28,3

49,6

22,1

 Зближення України з Росією загрожує розвитку української культури

40,4

36,9

22,7

Зближення України з Росією важливе для економічного розвитку України

35,5

36,4

28,2

Зближення України з Росією  руйнує економіку  України

35,7

35,3

28,9

Зближення України та Росії важливе для зміцнення міжнародної позиції України

24,7

43,4

31,9

 Зближення України та Росії позбавляє  Україну самостійності у міжнародних стосунках

45,9

24,6

29,5

Як би Ви оцінили політику наступних країн та об’єднань щодо російсько-українського конфлікту?

 

Дуже позитивно

Скоріше,  позитивно

Скоріше,  негативно

Дуже негативно

Важко відповісти

Європейського Союзу

10,3

41,1

20,4

8,9

19,4

 США

11,0

35,4

21,8

13,0

18,9

Польщі

14,1

42,4

15,3

7,3

20,9

Німеччини

9,7

41,6

19,2

7,6

21,8

 

Хто, на Вашу думку, несе відповідальність за російсько-український конфлікт?

Перш за все,  Україна

9,4

Перш за все,  Росія

48,8

Обидві країни  однаковою мірою

33,4

Важко відповісти

8,5

 
Якої підтримки Ви очікуєте для України від Європейського Союзу та його членів 

Польщі і Німеччини?

 

Так

Ні

Важко відповісти

 Економічної допомоги

73,0

17,1

9,9

Відправлення на Схід України військового устаткування та надання військової підготовки українським військовослужбовцям

54,7

31,5

13,8

Відправлення на Схід України власних військ державами-членами ЄС

35,4

46,1

18,5

Скасування віз для українців

55,4

28,2

16,3

Гуманітарної допомоги для біженців

74,7

14,0

11,4

 

 У відповідь на російську анексію Криму і військову участь на сході України, США і Європейський Союз запровадили економічні та політичні санкції проти Росії. Як Ви вважаєте, що має відбуватися з цими санкціями надалі?

Санкції мають бути посилені

49,7

Санкції мають зберігатися на нинішньому рівні

14,6

Санкції  мають бути пом’якшені

5,6

Санкції мають бути скасовані

8,5

Важко відповісти

21,6

 

Як Ви вважаєте, впродовж останніх 12 місяців Україна стала ближчою до ЄС чи віддалилася від нього?

Стала ближчою

21,0

Віддалилася

22,5

Не стала ближчою, але й не віддалилася

44,1

Важко відповісти

12,4

 

Якби найближчим часом відбувся референдум стосовно вступу України до НАТО,  чи взяли би Ви участь у голосуванні?

Так

62,3

Ні

25,2

Важко відповісти

12,6

 

 Якби   Ви взяли участь у референдумі щодо вступу України до НАТО, то як би Ви проголосували?

 

% усіх

% тих, хто взяв би участь у референдумі

 Безумовно, «за»

24,8

38,9

Скоріше за все, «за»

17,1

25,0

 Скоріше за все, «проти»

14,4

12,4

 Безумовно, «проти»

21,4

16,1

Важко сказати

22,3

7,6

 

Регіональний розподіл

 

Якби Ви мали обрати лише один варіант, то до якого Союзу, з Вашої точки зору,  Україна, скоріше за все, повинна приєднатися?

 

До Європейського Союзу

До Євразійського економічного союзу  з Росією, Білоруссю та Казахстаном

Важко відповісти

Захід

82,4

4,5

13,1

Центр

52,5

10,2

37,4

Південь

39,1

26,0

34,9

Схід

37,5

26,1

36,4

Донбас

31,5

34,4

34,1

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Європейським Союзом: Зближення України з Європейським Союзом  відповідає інтересам України?

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Захід

82,7

7,6

9,7

Центр

57,3

16,0

26,7

Південь

46,0

29,8

24,2

Схід

49,1

28,6

22,4

Донбас

39,1

32,5

28,4

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Європейським Союзом: Зближення України з Європейським Союзом відповідає інтересам ЄС?

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Захід

63,2

12,6

24,1

Центр

44,3

19,4

36,4

Південь

54,9

19,5

25,6

Схід

60,6

14,6

24,8

Донбас

50,2

18,9

30,9

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Європейським Союзом: Європейський Союз розуміє потреби України?

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Захід

54,8

24,5

20,7

Центр

37,2

32,3

30,5

Південь

36,7

33,5

29,8

Схід

41,5

33,7

24,8

Донбас

26,8

40,4

32,8

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Європейським Союзом: Зближення України з ЄС загрожує розвитку української культури?

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Захід

21,1

64,8

14,0

Центр

21,2

49,4

29,4

Південь

25,7

50,9

23,4

Схід

22,6

51,2

26,1

Донбас

32,5

36,6

30,9

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Європейським Союзом: Зближення України з ЄС важливе для успішного економічного розвитку України?

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Захід

80,8

6,9

12,4

Центр

57,3

14,7

28,1

Південь

47,4

27,0

25,6

Схід

48,8

25,9

25,3

Донбас

32,2

33,8

34,1

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Європейським Союзом: Зближення України з ЄС руйнує економіку  України?

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Захід

9,7

69,8

20,4

Центр

19,2

49,4

31,4

Південь

27,9

38,6

33,5

Схід

30,2

42,0

27,8

Донбас

29,7

33,8

36,6

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Європейським Союзом: Зближення України та Європейського Союзу важливе для зміцнення міжнародної позиції України?

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Захід

80,0

6,2

13,8

Центр

62,9

10,2

26,9

Південь

51,2

18,1

30,7

Схід

49,6

19,1

31,3

Донбас

38,5

25,2

36,3

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Європейським Союзом: Зближення України та Європейського Союзу позбавляє  Україну самостійності у міжнародних стосунках?

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Захід

20,2

53,8

26,0

Центр

27,8

38,2

34,0

Південь

27,4

37,7

34,9

Схід

32,9

30,7

36,4

Донбас

27,7

31,8

40,6

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Російською Федерацією: Зближення України з Росією відповідає інтересам України?

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Захід

10,0

78,4

11,6

Центр

17,0

59,6

23,4

Південь

41,4

32,6

26,0

Схід

55,1

24,5

20,4

Донбас

46,4

28,7

24,9

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Російською Федерацією: Зближення України з Росією відповідає інтересам Росії?

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Захід

64,5

18,1

17,4

Центр

51,9

22,7

25,4

Південь

57,2

20,0

22,8

Схід

65,6

13,2

21,2

Донбас

62,8

12,6

24,6

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Російською Федерацією: Росія розуміє потреби України?

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Захід

9,3

76,8

13,8

Центр

16,9

59,3

23,8

Південь

41,4

31,6

27,0

Схід

50,4

25,1

24,5

Донбас

43,5

33,4

23,0

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Російською Федерацією: Зближення України з Росією загрожує розвитку української культури?

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Захід

68,2

19,5

12,4

Центр

46,2

27,2

26,6

Південь

27,4

51,2

21,4

Схід

17,5

59,8

22,6

Донбас

26,2

44,8

29,0

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Російською Федерацією: Зближення України з Росією важливе для економічного розвитку України?

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Захід

16,0

62,6

21,4

Центр

25,0

41,6

33,4

Південь

51,9

22,7

25,5

Схід

56,9

19,7

23,5

Донбас

47,5

19,5

33,0

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Російською Федерацією: Зближення України з Росією  руйнує економіку  України?

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Захід

56,4

21,9

21,7

Центр

43,2

24,7

32,1

Південь

24,2

42,8

33,0

Схід

19,1

56,9

24,0

Донбас

19,2

45,7

35,0

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Російською Федерацією: Зближення України та Росії важливе для зміцнення міжнародної позиції України?

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Захід

9,5

70,5

20,0

Центр

16,3

50,3

33,4

Південь

40,9

27,4

31,6

Схід

39,9

24,8

35,3

Донбас

34,1

25,2

40,7

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Російською Федерацією: Зближення України та Росії позбавляє  Україну самостійності у міжнародних стосунках?

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Захід

67,9

14,3

17,9

Центр

53,9

15,7

30,4

Південь

36,7

36,3

27,0

Схід

24,8

35,8

39,4

Донбас

30,6

36,3

33,1

 

Як би Ви оцінили політику наступних країн та об’єднань щодо російсько-українського конфлікту: Європейського Союзу?

 

Дуже позитивно

Скоріше,  позитивно

Скоріше,  негативно

Дуже негативно

Важко відповісти

Захід

14,0

53,8

15,2

6,2

10,7

Центр

9,9

45,3

15,3

8,0

21,5

Південь

12,6

27,9

24,7

11,2

23,7

Схід

7,8

37,1

21,5

9,7

23,9

Донбас

7,3

28,5

34,2

11,7

18,4

 

Як би Ви оцінили політику наступних країн та об’єднань щодо російсько-українського конфлікту: США?

 

Дуже позитивно

Скоріше,  позитивно

Скоріше,  негативно

Дуже негативно

Важко відповісти

Захід

19,0

50,0

15,5

5,7

9,8

Центр

10,3

44,3

16,9

7,7

20,8

Південь

6,0

25,5

24,5

23,6

20,4

Схід

7,3

20,4

25,3

19,6

27,4

Донбас

9,4

21,1

34,6

19,2

15,7

 

Як би Ви оцінили політику наступних країн та об’єднань щодо російсько-українського конфлікту: Польщі?

 

Дуже позитивно

Скоріше,  позитивно

Скоріше,  негативно

Дуже негативно

Важко відповісти

Захід

21,9

51,9

8,8

5,5

11,9

Центр

14,6

48,6

9,0

3,3

24,5

Південь

8,8

36,3

20,5

10,7

23,7

Схід

9,2

34,0

17,8

11,6

27,5

Донбас

11,7

30,4

31,0

11,1

15,8

 

Як би Ви оцінили політику наступних країн та об’єднань щодо російсько-українського конфлікту: Німеччини?

 

Дуже позитивно

Скоріше,  позитивно

Скоріше,  негативно

Дуже негативно

Важко відповісти

Захід

13,8

53,7

12,4

5,5

14,7

Центр

9,5

44,7

15,4

4,5

25,9

Південь

7,4

36,7

23,3

9,8

22,8

Схід

8,6

35,1

20,5

10,5

25,1

Донбас

7,9

30,0

31,9

12,6

17,7

 

Хто, на Вашу думку, несе відповідальність за російсько-український конфлікт?

 

Перш за все,  Україна

Перш за все,  Росія

Обидві країни  однаковою мірою

Важко відповісти

Захід

4,8

67,1

23,8

4,3

Центр

4,5

62,3

27,1

6,1

Південь

11,2

26,0

51,2

11,6

Схід

14,9

37,3

39,2

8,6

Донбас

18,3

24,0

40,7

17,0

 

Якої підтримки Ви очікуєте для України від Європейського Союзу та його членів Польщі і Німеччини: Економічної допомоги?

 

Так

Ні

Важко відповісти

Захід

82,7

12,8

4,5

Центр

77,9

9,7

12,4

Південь

60,9

28,4

10,7

Схід

66,8

22,4

10,8

Донбас

65,0

24,6

10,4

 

Якої підтримки Ви очікуєте для України від Європейського Союзу та його членів Польщі і Німеччини: Відправлення на Схід України військового устаткування та надання військової підготовки українським військовослужбовцям?

 

Так

Ні

Важко відповісти

Захід

74,5

18,1

7,4

Центр

63,8

18,2

18,0

Південь

44,4

42,1

13,6

Схід

39,1

45,8

15,1

Донбас

34,7

53,6

11,7

 

Якої підтримки Ви очікуєте для України від Європейського Союзу та його членів Польщі і Німеччини: Відправлення на Схід України власних військ державами-членами ЄС?

 

Так

Ні

Важко відповісти

Захід

55,7

33,1

11,2

Центр

41,0

34,6

24,3

Південь

33,2

47,7

19,2

Схід

19,4

62,3

18,3

Донбас

16,4

68,1

15,5

 

Якої підтримки Ви очікуєте для України від Європейського Союзу та його членів Польщі і Німеччини: Скасування віз для українців?

 

Так

Ні

Важко відповісти

Захід

78,1

15,7

6,2

Центр

52,9

23,5

23,5

Південь

58,1

26,5

15,3

Схід

31,5

52,0

16,4

Донбас

56,6

28,8

14,6

 

Якої підтримки Ви очікуєте для України від Європейського Союзу та його членів Польщі і Німеччини: Гуманітарної допомоги для біженців?

 

Так

Ні

Важко відповісти

Захід

83,3

8,6

8,1

Центр

75,7

9,0

15,3

Південь

67,0

24,2

8,8

Схід

66,3

22,4

11,3

Донбас

76,0

14,8

9,1

 

У відповідь на російську анексію Криму і військову участь на сході України, США і Європейський Союз запровадили економічні та політичні санкції проти Росії. Як Ви вважаєте, що має відбуватися з цими санкціями надалі?

 

Санкції мають бути посилені

Санкції мають зберігатися на нинішньому рівні

Санкції  мають бути пом’якшені

Санкції мають бути скасовані

Важко відповісти

Захід

74,2

13,8

4,3

2,4

5,3

Центр

63,7

15,4

0,6

3,8

16,6

Південь

31,8

20,1

4,7

15,0

28,5

Схід

27,2

14,5

9,4

11,3

37,6

Донбас

25,5

10,4

14,2

19,5

30,5

 

Як Ви вважаєте, впродовж останніх 12 місяців Україна стала ближчою до ЄС чи віддалилася від нього?

 

Стала ближчою

Віддалилася

Не стала ближчою, але й не віддалилася

Важко відповісти

Захід

37,4

21,2

34,5

6,9

Центр

22,8

20,1

41,6

15,6

Південь

13,5

29,8

41,4

15,3

Схід

12,9

21,0

55,9

10,2

Донбас

10,1

26,3

50,3

13,3

 

Якби найближчим часом відбувся референдум стосовно вступу України до НАТО,  чи взяли би Ви участь у голосуванні? 

 

Так

Ні

Важко відповісти

Захід

77,1

13,1

9,8

Центр

65,1

17,9

17,0

Південь

42,3

38,6

19,1

Схід

69,4

22,6

8,1

Донбас

41,8

50,9

7,3

 

Якби   Ви взяли участь у референдумі щодо вступу України до НАТО, то як би Ви проголосували? 

 

Безумовно, «за»

Скоріше за все, «за»

Скоріше за все, «проти»

Безумовно, «проти»

Важко сказати

Захід

39,0

32,4

4,8

6,4

17,4

Центр

32,8

18,0

13,2

13,9

22,1

Південь

15,8

10,7

15,8

29,3

28,4

Схід

12,7

10,0

23,7

35,3

18,3

Донбас

8,8

7,5

18,2

35,8

29,6

 

Електоральний розподіл

 

Якби Ви мали обрати лише один варіант, то до якого Союзу, з Вашої точки зору,  Україна, скоріше за все, повинна приєднатися?

 

До Європейського Союзу

До Євразійського економічного союзу  з Росією, Білоруссю та Казахстаном

Важко відповісти

Блок Петра Порошенка «Солідарність»

79.7

2.6

17.7

Народний Фронт

80.6

0.0

19.4

Партія «Самопоміч»

76.9

9.0

14.2

Опозиційний блок

17.0

58.9

24.1

ВО «Батьківщина»

69.9

8.8

21.2

Радикальна партія Олега Ляшка

72.8

5.3

21.9

ВО «Свобода»

75.0

0.0

25.0

Комуністична партія

10.7

67.9

21.4

Правий сектор

81.0

1.7

17.2

Партія «Громадянська позиція»

65.0

15.0

20.0

Партія «Укроп»

57.1

7.1

35.7

Інша

36.6

29.3

34.1

Я голосуватиму за конкретного кандидата, незалежно від його партійності

47.3

14.2

38.4

Важко сказати

38.5

21.3

40.2

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Європейським Союзом: Зближення України з Європейським Союзом  відповідає інтересам України.

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Блок Петра Порошенка «Солідарність»

83.2

2.6

14.2

Народний Фронт

87.1

0.0

12.9

Партія «Самопоміч»

81.3

6.0

12.7

Опозиційний блок

19.5

59.3

21.2

ВО «Батьківщина»

73.5

12.4

14.2

Радикальна партія Олега Ляшка

78.1

7.0

14.9

ВО «Свобода»

77.5

10.0

12.5

Комуністична партія

14.3

71.4

14.3

Правий сектор

75.9

12.1

12.1

Партія «Громадянська позиція»

80.5

4.9

14.6

Партія «Укроп»

84.6

0.0

15.4

Інша

45.2

33.3

21.4

Я голосуватиму за конкретного кандидата, незалежно від його партійності

55.5

23.5

21.0

Важко сказати

44.5

25.0

30.5

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Європейським Союзом: Зближення України з Європейським Союзом відповідає інтересам ЄС?

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Блок Петра Порошенка «Солідарність»

69.0

7.3

23.7

Народний Фронт

65.6

3.1

31.3

Партія «Самопоміч»

62.7

11.2

26.1

Опозиційний блок

49.1

31.3

19.6

ВО «Батьківщина»

54.5

8.9

36.6

Радикальна партія Олега Ляшка

61.4

13.2

25.4

ВО «Свобода»

48.8

22.0

29.3

Комуністична партія

46.4

39.3

14.3

Правий сектор

70.7

13.8

15.5

Партія «Громадянська позиція»

68.3

14.6

17.1

Партія «Укроп»

76.9

7.7

15.4

Інша

54.8

23.8

21.4

Я голосуватиму за конкретного кандидата, незалежно від його партійності

52.8

24.1

23.0

Важко сказати

44.8

18.1

37.0

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Європейським Союзом: Європейський Союз розуміє потреби України?

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Блок Петра Порошенка «Солідарність»

58.2

17.2

24.6

Народний Фронт

71.9

12.5

15.6

Партія «Самопоміч»

59.7

18.7

21.6

Опозиційний блок

20.4

57.5

22.1

ВО «Батьківщина»

50.4

18.6

31.0

Радикальна партія Олега Ляшка

52.2

30.1

17.7

ВО «Свобода»

57.5

20.0

22.5

Комуністична партія

14.3

75.0

10.7

Правий сектор

63.8

20.7

15.5

Партія «Громадянська позиція»

45.2

33.3

21.4

Партія «Укроп»

61.5

23.1

15.4

Інша

42.9

47.6

9.5

Я голосуватиму за конкретного кандидата, незалежно від його партійності

38.3

35.8

25.9

Важко сказати

29.4

34.9

35.8

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Європейським Союзом: Зближення України з ЄС загрожує розвитку української культури?

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Блок Петра Порошенка «Солідарність»

13.8

68.1

18.1

Народний Фронт

25.0

50.0

25.0

Партія «Самопоміч»

19.3

69.6

11.1

Опозиційний блок

49.1

26.8

24.1

ВО «Батьківщина»

22.1

61.1

16.8

Радикальна партія Олега Ляшка

17.5

64.9

17.5

ВО «Свобода»

27.5

57.5

15.0

Комуністична партія

64.3

17.9

17.9

Правий сектор

13.8

69.0

17.2

Партія «Громадянська позиція»

9.8

78.0

12.2

Партія «Укроп»

38.5

46.2

15.4

Інша

16.7

59.5

23.8

Я голосуватиму за конкретного кандидата, незалежно від його партійності

24.5

55.0

20.6

Важко сказати

22.8

41.7

35.5

 

ка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Європейським Союзом: Зближення України з ЄС важливе для успішного економічного розвитку України?

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Блок Петра Порошенка «Солідарність»

76.7

7.8

15.5

Народний Фронт

78.1

3.1

18.8

Партія «Самопоміч»

75.6

7.4

17.0

Опозиційний блок

20.5

53.6

25.9

ВО «Батьківщина»

74.1

8.9

17.0

Радикальна партія Олега Ляшка

72.8

9.6

17.5

ВО «Свобода»

72.5

15.0

12.5

Комуністична партія

14.3

71.4

14.3

Правий сектор

77.2

10.5

12.3

Партія «Громадянська позиція»

75.6

14.6

9.8

Партія «Укроп»

84.6

0.0

15.4

Інша

45.2

28.6

26.2

Я голосуватиму за конкретного кандидата, незалежно від його партійності

53.9

20.9

25.2

Важко сказати

45.7

20.7

33.5

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Європейським Союзом: Зближення України з ЄС руйнує економіку  України?

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Блок Петра Порошенка «Солідарність»

10.8

70.3

19.0

Народний Фронт

6.3

75.0

18.8

Партія «Самопоміч»

13.5

65.4

21.1

Опозиційний блок

54.9

18.6

26.5

ВО «Батьківщина»

15.9

58.4

25.7

Радикальна партія Олега Ляшка

12.3

63.2

24.6

ВО «Свобода»

17.5

52.5

30.0

Комуністична партія

60.7

25.0

14.3

Правий сектор

19.0

58.6

22.4

Партія «Громадянська позиція»

14.6

70.7

14.6

Партія «Укроп»

30.8

46.2

23.1

Інша

21.4

45.2

33.3

Я голосуватиму за конкретного кандидата, незалежно від його партійності

19.6

48.8

31.7

Важко сказати

22.5

40.8

36.7

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Європейським Союзом: Зближення України та Європейського Союзу важливе для зміцнення міжнародної позиції України?

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Блок Петра Порошенка «Солідарність»

79.3

4.7

15.9

Народний Фронт

78.1

6.3

15.6

Партія «Самопоміч»

78.5

5.2

16.3

Опозиційний блок

27.4

43.4

29.2

ВО «Батьківщина»

70.5

9.8

19.6

Радикальна партія Олега Ляшка

72.8

7.9

19.3

ВО «Свобода»

72.5

7.5

20.0

Комуністична партія

3.6

67.9

28.6

Правий сектор

79.3

8.6

12.1

Партія «Громадянська позиція»

82.9

7.3

9.8

Партія «Укроп»

76.9

0.0

23.1

Інша

50.0

21.4

28.6

Я голосуватиму за конкретного кандидата, незалежно від його партійності

65.2

12.1

22.7

Важко сказати

49.0

14.3

36.7

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Європейським Союзом: Зближення України та Європейського Союзу позбавляє  Україну самостійності у міжнародних стосунках?

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Блок Петра Порошенка «Солідарність»

19.4

55.2

25.4

Народний Фронт

9.7

51.6

38.7

Партія «Самопоміч»

20.1

53.0

26.9

Опозиційний блок

55.4

17.9

26.8

ВО «Батьківщина»

15.9

48.7

35.4

Радикальна партія Олега Ляшка

18.4

54.4

27.2

ВО «Свобода»

26.8

48.8

24.4

Комуністична партія

50.0

21.4

28.6

Правий сектор

27.6

51.7

20.7

Партія «Громадянська позиція»

19.5

61.0

19.5

Партія «Укроп»

30.8

46.2

23.1

Інша

35.7

38.1

26.2

Я голосуватиму за конкретного кандидата, незалежно від його партійності

30.6

35.2

34.2

Важко сказати

26.1

31.1

42.8

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Російською Федерацією: Зближення України з Росією відповідає інтересам України?

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Блок Петра Порошенка «Солідарність»

14.6

68.2

17.2

Народний Фронт

9.7

74.2

16.1

Партія «Самопоміч»

18.7

70.1

11.2

Опозиційний блок

69.9

10.6

19.5

ВО «Батьківщина»

14.2

59.3

26.5

Радикальна партія Олега Ляшка

21.9

59.6

18.4

ВО «Свобода»

12.5

85.0

2.5

Комуністична партія

89.3

3.6

7.1

Правий сектор

17.5

75.4

7.0

Партія «Громадянська позиція»

24.4

65.9

9.8

Партія «Укроп»

23.1

38.5

38.5

Інша

45.2

40.5

14.3

Я голосуватиму за конкретного кандидата, незалежно від його партійності

34.9

47.3

17.8

Важко сказати

31.4

42.2

26.5

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Російською Федерацією: Зближення України з Росією відповідає інтересам Росії?

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Блок Петра Порошенка «Солідарність»

51.3

28.0

20.7

Народний Фронт

50.0

25.0

25.0

Партія «Самопоміч»

61.9

24.6

13.4

Опозиційний блок

77.9

5.3

16.8

ВО «Батьківщина»

43.4

29.2

27.4

Радикальна партія Олега Ляшка

58.4

16.8

24.8

ВО «Свобода»

65.0

27.5

7.5

Комуністична партія

75.0

14.3

10.7

Правий сектор

60.3

24.1

15.5

Партія «Громадянська позиція»

73.2

14.6

12.2

Партія «Укроп»

30.8

23.1

46.2

Інша

78.0

4.9

17.1

Я голосуватиму за конкретного кандидата, незалежно від його партійності

70.1

14.9

14.9

Важко сказати

55.8

16.5

27.7

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Російською Федерацією: Росія розуміє потреби України?

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Блок Петра Порошенка «Солідарність»

12.5

69.0

18.5

Народний Фронт

12.5

71.9

15.6

Партія «Самопоміч»

19.4

68.7

11.9

Опозиційний блок

67.9

11.6

20.5

ВО «Батьківщина»

14.3

62.5

23.2

Радикальна партія Олега Ляшка

21.1

59.6

19.3

ВО «Свобода»

12.5

80.0

7.5

Комуністична партія

64.3

17.9

17.9

Правий сектор

24.1

67.2

8.6

Партія «Громадянська позиція»

17.1

78.0

4.9

Партія «Укроп»

15.4

46.2

38.5

Інша

40.5

42.9

16.7

Я голосуватиму за конкретного кандидата, незалежно від його партійності

34.4

48.9

16.7

Важко сказати

29.1

40.3

30.6

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Російською Федерацією: Зближення України з Росією загрожує розвитку української культури?

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Блок Петра Порошенка «Солідарність»

53.2

29.2

17.6

Народний Фронт

71.0

12.9

16.1

Партія «Самопоміч»

64.2

25.4

10.4

Опозиційний блок

13.3

69.9

16.8

ВО «Батьківщина»

47.8

24.8

27.4

Радикальна партія Олега Ляшка

56.6

21.2

22.1

ВО «Свобода»

65.0

25.0

10.0

Комуністична партія

10.7

82.1

7.1

Правий сектор

55.2

34.5

10.3

Партія «Громадянська позиція»

56.1

34.1

9.8

Партія «Укроп»

15.4

53.8

30.8

Інша

42.9

40.5

16.7

Я голосуватиму за конкретного кандидата, незалежно від його партійності

39.4

45.4

15.2

Важко сказати

30.5

38.1

31.4

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Російською Федерацією: Зближення України з Росією важливе для економічного розвитку України?

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Блок Петра Порошенка «Солідарність»

20.7

53.4

25.9

Народний Фронт

15.6

56.3

28.1

Партія «Самопоміч»

24.6

50.7

24.6

Опозиційний блок

73.2

8.9

17.9

ВО «Батьківщина»

24.1

45.5

30.4

Радикальна партія Олега Ляшка

24.8

49.6

25.7

ВО «Свобода»

12.5

62.5

25.0

Комуністична партія

82.1

3.6

14.3

Правий сектор

21.1

63.2

15.8

Партія «Громадянська позиція»

29.3

56.1

14.6

Партія «Укроп»

38.5

23.1

38.5

Інша

50.0

33.3

16.7

Я голосуватиму за конкретного кандидата, незалежно від його партійності

43.6

32.3

24.1

Важко сказати

37.3

28.9

33.8

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Російською Федерацією: Зближення України з Росією  руйнує економіку  України?

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Блок Петра Порошенка «Солідарність»

53.0

23.7

23.3

Народний Фронт

65.6

12.5

21.9

Партія «Самопоміч»

48.5

29.1

22.4

Опозиційний блок

9.7

72.6

17.7

ВО «Батьківщина»

38.4

29.5

32.1

Радикальна партія Олега Ляшка

49.1

22.8

28.1

ВО «Свобода»

56.1

24.4

19.5

Комуністична партія

10.7

78.6

10.7

Правий сектор

63.8

24.1

12.1

Партія «Громадянська позиція»

53.7

29.3

17.1

Партія «Укроп»

30.8

38.5

30.8

Інша

38.1

40.5

21.4

Я голосуватиму за конкретного кандидата, незалежно від його партійності

32.3

42.2

25.5

Важко сказати

26.8

35.7

37.5

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Російською Федерацією: Зближення України та Росії важливе для зміцнення міжнародної позиції України?

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Блок Петра Порошенка «Солідарність»

12.9

61.2

25.9

Народний Фронт

9.7

67.7

22.6

Партія «Самопоміч»

20.0

56.3

23.7

Опозиційний блок

56.3

15.2

28.6

ВО «Батьківщина»

13.4

49.1

37.5

Радикальна партія Олега Ляшка

20.2

57.9

21.9

ВО «Свобода»

10.0

80.0

10.0

Комуністична партія

64.3

14.3

21.4

Правий сектор

22.4

65.5

12.1

Партія «Громадянська позиція»

19.5

70.7

9.8

Партія «Укроп»

38.5

23.1

38.5

Інша

45.2

38.1

16.7

Я голосуватиму за конкретного кандидата, незалежно від його партійності

28.8

42.3

28.8

Важко сказати

24.4

33.9

41.7

 

Яка Ваша позиція  відносно  можливого зближення України з Російською Федерацією: Зближення України та Росії позбавляє  Україну самостійності у міжнародних стосунках?

 

Згоден

Не згоден

Важко відповісти

Блок Петра Порошенка «Солідарність»

58.6

19.0

22.4

Народний Фронт

62.5

6.3

31.3

Партія «Самопоміч»

64.2

20.1

15.7

Опозиційний блок

19.6

51.8

28.6

ВО «Батьківщина»

45.1

23.0

31.9

Радикальна партія Олега Ляшка

58.4

16.8

24.8

ВО «Свобода»

70.0

25.0

5.0

Комуністична партія

20.7

55.2

24.1

Правий сектор

63.8

25.9

10.3

Партія «Громадянська позиція»

63.4

24.4

12.2

Партія «Укроп»

23.1

46.2

30.8

Інша

54.8

23.8

21.4

Я голосуватиму за конкретного кандидата, незалежно від його партійності

47.3

24.9

27.8

Важко сказати

38.7

23.4

37.9