«Результати Варшавського саміту НАТО для України» - експертне опитування


ЕКСПЕРТНЕ ОПИТУВАННЯ

 «Результати Варшавського саміту НАТО для України»

Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» впродовж 18-19 липня 2016 року провів експертне опитування «Результати Варшавського саміту НАТО для України». Метою опитування було з’ясувати думки експертів щодо основних наслідків для України Варшавського саміту НАТО, а також дати оцінку ефективності протидії НАТО і ЄС агресивній політиці Російської Федерації.  Усього було опитано 22 експертианалітики, що займаються питаннями безпеки та зовнішньополітичних орієнтацій України.

·         Загалом  експерти оцінюють Варшавський саміт з оптимізмом. Майже третина вважає результати саміту дуже успішними для України, а дві третини  вважають, що саміт був в чомусь успішним для України, а в чомусь ні.

·         Найбільші успіхи для України, на думку опитаних експертів, полягають у домовленостях щодо надання значної допомоги для України та в одностайному засудженні дій Російської Федерації як таких, що підривають мир та безпеку.

·         Основну невдачу  Варшавського саміту експерти (третина опитаних) вбачають у тому,  що Україні не було запропоновано перспективу членства в Північноатлантичному альянсі.

·         Щодо оцінок різних сторін Варшавського саміту, найвищу (4 бали за 5-бальною шкалою) отримала підтверджена на саміті готовність Альянсу і надалі надавати політичну підтримку Україні в конфлікті з Російською Федерацією. Також позитивно була оцінена демонстрація пріоритетності відносин НАТО з Україною (3.6 бали). Водночас нижче середнього (2.9 бали) було оцінено просування на саміті України до членства в НАТО.

·         Дві третини опитаних оцінили роль української дипломатії щодо саміту НАТО у Варшаві та його рішень щодо України як позитивну. Ще вищими виявилися оцінки  ролі Президента  – позитивно роль Петра Порошенка оцінили 17 з 22 опитаних експертів.

·         Як найважливіші  три  рішення  Варшавського саміту НАТО більшість експертів виділили: визнання Російської Федерації  джерелом  загрози для міжнародної безпеки, надання Україні Всеосяжного пакету допомоги, а також рішення Альянсу про зміцнення східних кордонів НАТО (розміщення 4-х батальйонів у Польщі, Естонії, Литві та Латвії).

·         Пріоритетним напрямком співпраці Україна-НАТО на даному етапі є проведення внутрішніх реформ за підтримки НАТО, зокрема у сфері безпеки і оборони» так вважає більшість опитаних експертів.

·         Абсолютна більшість опитаних переконані, що НАТО багато робить для протидії агресивній політиці Росії на континенті, однак далеко не все можливе, і така діяльність могла би бути  інтенсивнішою та ефективнішою.

·         Всі опитані експерти погодились, що Україні потрібно прагнути до членства в НАТО, але більшість з них  переконані, що саме членство наразі не на часі.

·         Щодо причин, які перешкоджають Україні стати членом Північноатлантичного альянсу, експерти в першу чергу вказали на  відсутність згоди країн-членів НАТО щодо членства  України та військовий конфлікт з РФ.

·         Більше двох третин опитаних експертів вважають що санкції ЄС щодо Росії загалом дієві. Серед них найбільш відчутними для РФ є обмеження у фінансовій сфері та заборона на експорт до Росії новітніх технологій, в тому числі обладнання для нафтогазовидобування,

·         Якби рішення про накладання Європейським союзом на Російську Федерацію  нових санкцій залежало  від опитаних експертів, то вони б воліли відключити РФ від світових банківських мереж (наприклад SWIFT), політично ізолювати вище керівництво Росії та заблокувати їхні рахунки та майно на Заході, а також посилити енергетичну незалежність Європи шляхом зменшення закупівель нафти та газу в Росії.

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

1.      Як Ви вважаєте, наскільки успішними можна вважати результати Варшавського  саміту НАТО для України?

 

Кількість відповідей

1 – Дуже  успішними   

7

2 – В  чомусь успішними,  у чомусь – ні

14

3 – Неуспішними, провальними

1

4 – Важко сказати

0

 

2.      Поясніть свою думку – в чому Ви бачите успішність чи неуспішність саміту?

Успіхи саміту

Кількість згадок

Домовленості щодо надання значної військової допомоги для України

7

Одностайне засудження дій Російської Федерації, які підривають мир та безпеку

5

Зміцнення сил НАТО в Східній Європі, зокрема розміщення військових сил в країнах Балтії

2

Підтримка позиції України щодо врегулювання ситуації на Донбасі

2

Трастові фонди на підтримку України

2

Невдачі саміту

 

Не було запропоновано плану вступу України до НАТО чи окреслено перспектив її членства

8

Допомога, яку НАТО готове надати Україні - скромна

2

Рішення про продовження політичного діалогу з РФ

2

 

3. Зазначте, будь ласка,  наскільки Ви згодні з нижче наведеними твердженнями, за п’ятибальною шкалою, де «1 бал» – «зовсім не згодний», а «5 балів» - «повністю згоден»

 

Середня оцінка

3.1   Варшавський  саміт НАТО  продемонстрував   пріоритетність  відносин з Україною для Альянсу

3.6

3.2   Варшавський  саміт НАТО – це крок на шляху до членства України в НАТО

2.9

3.3   Варшавський  саміт НАТО  продемонстрував:  питання членства України  для Альянсу сьогодні не на часі

3.7

3.4   Варшавський  саміт – це початок  нового етапу  у відносинах України та НАТО  («все, окрім членства»)

3.3

3.5   Варшавський  саміт підтвердив  готовність Альянсу і надалі надавати політичну підтримку Україні в конфлікті з Російською Федерацією

4.0

 

 

4        Як би Ви оцінили роль  української дипломатії щодо саміту НАТО у Варшаві та його рішень стосовно України?

 

Кількість відповідей

1 – як дуже позитивну

2

2 – загалом як позитивну

12

3 – вважаю, що українська дипломатія не мала впливу на рішення саміту

5

4 – оцінюю роль української дипломатії щодо рішень саміту НАТО як негативну

1

5 – важко сказати

2

 

5        Як би Ви оцінили роль Президента Петра Порошенка  щодо саміту НАТО у Варшаві та його рішень стосовно України?

 

Кількість відповідей

1 – як дуже позитивну

2

2 – загалом як позитивну

15

3 – вважаю, що Порошенко не мав  впливу на рішення саміту

3

4 – оцінюю роль Порошенка щодо рішень саміту НАТО як ї як негативну

1

5 – важко сказати

1

 

6        Як Ви вважаєте, які з результатів саміту можна вважати найбільш важливими для України? (зазначте три головні)

 

Кількість згадок

1 – Рішення Альянсу про зміцнення східних кордонів НАТО (розміщення 4-х батальйонів у Польщі , Естонії, Литві та Латвії)

10

2 – Визнання Російської Федерації  джерелом  загрози для міжнародної безпеки

17

3 – Оголошення намірів  про тісну кооперацію між ЄС і НАТО

6

4 – Оформлення концепції «оборона і стримування» для політики Альянсу

6

5 – Надання Україні Всеосяжного пакету допомоги

16

6 – Включення України до проведення саміту на рівні засідання Комісії Україна-НАТО

6

7 – Збереження курсу на  підтримання  політичного діалогу з Росією

0

8 – Інше

1

 

7        Якого курсу у відносинах з НАТО має дотримуватися, на Вашу думку Україна, враховуючи результати Варшавського саміту? (зазначте три пріоритетні)

 

Кількість згадок

1 – Наполягати на внесенні питання про членство у порядок денний двосторонніх відносин.

9

2 – Зосередитися на  формулі «все, окрім членства»,  використовуючи наявні механізми  взаємної співпраці

7

3 – Зосередитися на  проведенні внутрішніх реформ за підтримки НАТО, зокрема у сфері безпеки і оборони 

15

4 – Поглиблювати двосторонні відносини зі членами Альянсу у Східній Європі та країнах Балтії

7

5 – Шукати  альтернативні шляхи гарантування безпеки України, зокрема,  у вигляді стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки

11

6 – Стати «вигідним» Альянсу партнером, контриб’ютором   у посилення міжнародної безпеки

11

7 – Інше

2

 

8        Як Ви вважаєте, чи достатньо тих заходів, що їх вживає НАТО, для  протидії агресивній політиці Росії на європейському континенті?

 

Кількість відповідей

Цілком достатньо.

1

Загалом НАТО робить багато, але протидія могла б бути більш ефективною.

15

Ні,  наявних заходів абсолютно недостатньо. 

6

Важко сказати.

0

 

9        Як Ви вважаєте, чи своєчасно зараз ставити питання про членство України в НАТО?

 

Кількість відповідей

1 – так, саме зараз це на часі

8

2 – загалом слід прагнути членства в НАТО, але поки що це не на часі

14

3 – Україні слід співробітничати з НАТО, але поза членством

0

4 – Україні слід шукати інші, альтернативні шляхи і союзи для забезпечення безпеки

0

5  - важко сказати 

0

 

10. Як ви вважаєте, які перешкоди є найбільш суттєвими для вступу України у НАТО? (оберіть не більше 3-х)

 

Кількість згадок

1 – відсутність консенсусу серед українських політичних еліт

9

2 – негативне ставлення до вступу значної частини населення

1

3 – неготовність армії до натівських стандартів

4

4 – неготовність України до гуманітарних вимог НАТО (стан демократії, дотримання прав меншин тощо)

5

5 – військовий конфлікт з Росією

13

6 – відсутність згоди країн-членів НАТО щодо членства України

17

7 – інше

2

8 – насправді  ніяких перешкод для членства України в НАТО немає

0

9– важко сказати

0

11.Як Ви оцінюєте дієвість санкцій ЄС проти Росії?

 

Кількість відповідей

1 – як дуже дієві

0

2 – як загалом дієві

16

3 – як малодієві

5

4 – як зовсім не дієві

1

5 – важко сказати

0

 

12. Які з існуючих санкцій Ви вважаєте найбільш дієвими?

 

Кількість згадок

Обмеження у фінансовій сфері, обмеження доступу до кредитів в західних банках

8

Заборона на експорт до Росії новітніх технологій, в тому числі обладнання для нафтогазовидобування

7

Ембарго на постачання до Росії військових товарів та товарів подвійного призначення

4

Секторальні економічні санкції

3

 

13. Якщо б це залежало від Вас, які б санкції проти Росії Ви запропонували ввести ЄС?

 

Кількість згадок

Відключення РФ від світових банківських мереж (наприклад SWIFT)

6

Політична ізоляція вищого керівництва Російської Федерації, блокування їхніх рахунків, арешт їхнього майна та бізнес-активів на Заході

5

Зменшення закупівель нафти і газу в Росії, посилення енергетичної незалежності Європи

4

Бойкот спортивних змагань у Росії, позбавлення Росії права приймати ЧС з футболу 2018

2

Заборона на роботу російських ЗМІ на території Європи

1

Економічна блокада, закриття представництва російських корпорацій в Європі

1

Секторальні санкції направлені на послаблення російських збройних сил, однак які не спричинять зубожіння населення Росії

1

 

Список опитаних експертів:

1.      Джердж Сергій – голова Громадської Ліги «Україна-НАТО»

2.      Приставський Ігор – голова Громадської організації  «Українська справа»

3.      Романюк Юрій  – голова Всеукраїнської громадської організації “Україна в НАТО”

4.      Шелест Ганна - головний редактор UA: Ukraine Analytica, член правління Ради із зовнішньої політики «Українська призма»

5.      Гарань Олексій – науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи», професор кафедри політології НаУКМА

6.      Багмет Михайло – директор Миколаївського центру політичних досліджень, проректор з наукової роботи ЧДУ ім. П. Могили

7.      Федуняк Сергiй – доктор політичних наук, професор кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім.. Ю. Федьковича

8.      Свідерська Наталія – представник ГО «Нові перспективи»

9.      Солодкий Сергій – перший заступник директора Інституту світової політики

10.  Мартинюк Віталій – аналітик із зовнішньої і безпекової політики Українського незалежного центру політичних досліджень (УНЦПД)

11.  Мельник Олексій – співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова

12.  Золкіна Марія – політичний аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва

13.  Коломієць Олексій – Президент Центру європейських та трансатлантичних студій

14.  Максак Геннадій – голова Ради зовнішньої політики «Українська призма».

15.  Федоренко Костянтин – політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва

16.  Яснюк Владислав - науковий директор Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД)

17.  Прогнімак Яків – Керівник ГО "Фонд розвитку "Шевченків край"

18.  Булик Максим – заступник завідувача кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного університету, керівник ліги студентів-міжнарожників «Дипкорпус»

19.  Тодоров Ігор – керівник ДОГО «Інститут соціальних досліджень та політичного аналізу» (Донецьк/Ужгород), професор кафедри країнознавства Ужгородського національного університету

20.  Малицький Олександр – керівник МОМГО «Зелений рух» (Миколаїв)

21.  Гресько Ольга – представник ВМГО «Демократичні перетворення України»

22.  Бекешкіна Ірина – директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва