Громадянське суспільство в Україні: проблеми і перспективи


Круглий стіл 

Учасники :

 • Ірина Бекешкіна –директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва,
 • Олег Рибачук – керівник ГО «Центр UA»
 • Юлія Тищенко – керівник програми проблем розвитку громадського суспільства УНЦПД
 • Олександр Черненко – голова правління Комітету виборців України
 

Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва 25 – 30 травня 2011 року провів експертне опитування, головна мета якого – виділити проблеми і перспективи громадянського суспільства в Україні. Усього було опитано 35 лідерів громадських організацій, що входять в об’єднання ГО «Новий громадянин».

 •  
 • Більшість експертів оцінюють рівень розвитку громадянського суспільства в Україні як середній, проте значна частина вважає цей рівень загалом низьким. Середня оцінка за 5-бальною шкалою становить 2.8 бала. 
 • Щодо ефективності впливу громадських організацій на вирішення нагальних проблем у державі думки розділилися: дещо більше тих експертів, які оцінюють цей вплив як  переважно неефективний; водночас значна частина експертів оцінює цей вплив як здебільшого ефективний.  
 • Оцінка впливу громадських організацій на місцевому рівні оцінюється нижче: явно переважає оцінка цього впливу як неефективного.  
 • Експерти майже одностайні у тому, що за нової влади можливості громадських організацій впливати на ухвалення рішень влади зменшилися.
 • Основні проблеми, що стоять нині на перешкоді ефективній взаємодії громадських організацій і влади – це насамперед небажання влади йти на співпрацю, упереджене ставлення до НДО, непрозорість влади, відсутність інформації про її рішення, пасивність та байдужість населення та відсутність правових механізмів контролю громадськості за владою.
 • Більшість експертів достатньо оптимістично розцінюють ухвалений Закон про доступ до публічної інформації, вважаючи, що він дещо розширить можливості громадськості впливати на владу.
 • Головним чинником, що може перешкодити ефективності дії Закону про доступ до публічної інформації, експерти вважають те, що органи влади даватимуть формальні відписки.
 • Головними механізмами, за допомогою яких громадські організації можуть найбільш ефективно впливати на владу, більшість експертів вважає насамперед активну взаємодію з засобами масової інформації та звернення до світової спільноти, міжнародних організацій.
 • Першочерговими завданнями, на яких слід у першу чергу слід зосередитися громадськості, більшість експертів вважає насамперед проведення у суспільстві необхідних реформ, консолідований вплив на політиків і владу з метою реалізації кращих стратегій суспільного розвитку. Вкрай важливими для громадськості є також здійснення контролю над діями влади та проведення постійного громадського моніторингу виконання рішень, боротьба з корупцією та залучення широких кіл суспільства до громадської активності. 

 

Результати опитування

 

 1. Як би Ви оцінили рівень розвитку громадянського суспільства в Україні?

1 – дуже високий…………………………………………………………………………..0

2 – загалом високий ……………………………………………….…………... 4 відповіді

3 – середній …………………………………………………………....………18 відповідей

4 – загалом низький………………………………………………..….... …...10 відповідей

5 – дуже низький ……………………………………………………................1відповідь

6 – важко сказати ……………………………………………………………....1відповідь

 1. Наскільки зараз є ефективним вплив таких організацій, як ваша,  на вирішення нагальних проблем у державі?

1 – цілком ефективний ……………………………………………………………………0

2 – переважно ефективний…………………………………………………13 відповідей

3 – переважно не ефективний ………………………………………..........16 відповідей

4 – зовсім неефективний……………………………………………............... 1відповідь

5 – важко сказати……………………………………………………………. 5 відповідей

3. Наскільки зараз є ефективним вплив таких організацій, як ваша,  на вирішення нагальних проблем у Вашому місті (селі)?

1 – цілком ефективний……………………………………………………….  1відповідь

2 – переважно ефективний…………………………………………………. 7 відповідей

3 – переважно не ефективний…………………………………………….  16 відповідей

4 – зовсім неефективний………………………………………………........... 3 відповіді

5 – важко сказати…………………………………………………………… 8 відповідей

4. Чи зросли за нової влади можливості громадських організацій  впливати на ухвалення рішень влади?

1 – так, зросли, й істотно……………………………………………………………….. 0

2 – певною мірою зросли ………………………………………………...........1відповідь

3 – залишилися такими ж……………………………………………............7 відповідей

4 – дещо зменшилися…………………………………………………...........9 відповідей

5 – істотно  зменшилися……………………………………………............16 відповідей

6 – важко сказати………………………………………………………….……1відповідь

 

5. Які основні проблеми, на Вашу думку, стоять сьогодні на шляху взаємовідносин НДО з владою?  (зазначте усе, що вважаєте за найбільш істотні перешкоди)

Небажання влади йти на співпрацю, упереджене ставлення до НДО…..24 відповіді

Непрозорість влади, відсутність інформації про її рішення……………..23 відповіді

Відсутність правових механізмів контролю громадськості за владою …….....20 відповідей

Юридична неграмотність НДО, незнання чинного законодавства ……..8 відповідей

Відсутність тісних зв’язків та взаємопідтримки НДО……………….…..6 відповідей

Упередженість НДО, нездатність до діалогу і компромісів……………..6 відповідей

Пасивність та байдужість населення………………………………………24 відповіді

Неавторитетність НДО у суспільстві.……...…………………………... 15 відповідей

Невміння НДО працювати із ЗМІ, формувати громадську думку…..…15 відповідей

Інше (що саме?)……………………………………………………………. 7 відповідей

Як «інші» чинники було додано:

 • Політична та інституційна нестабільність влади;

Корупція влади, «їй не цікаво щось робити заради чиїхось інтересів, крім власних»; абсолютний правовий нігілізм «нової влади» та її небажання  рахуватися з інтересами українців;

 • Відсутність прозорості в їх діяльності та неефективність використання грантових коштів НДО;
 • Профанація Громадських рад при державних установах.

6. Як Ви вважаєте,  наскільки ефективним може бути для впливу НДО на владу ухвалений Закон про доступ до публічної інформації?

1 – цей Закон справді дасть  громадськості істотний важіль  впливу на владу

……………………………………………………………………………………... 3 відповіді

2 – цей Закон дещо розширить можливості громадськості впливати на владу

 …………………………………………………………………………...............  25 відповіді

3 – насправді цей закон нічого істотного не  дасть……………………………..3 відповіді

4 – важко сказати…………………………………………………………………. 4 відповіді

 

7.  Які чинники, на Вашу думку, можуть протидіяти ефективності Закону про доступ до публічної інформації (зазначте найбільш істотні)

1 – ігнорування органами влади інформаційних запитів…………….…. 8 відповідей

2 – формальні відписки органів владі……………………………………. 31 відповідей

3 – відсутність досвіду у посадовців роботи з запитами громадськості

………………...…………………………………………………………….. 16 відповідей

4 – надто велике навантаження на органи влади, недостатня кількість працівників для обробки запитів……………………………………………………… 16 відповідей

5 – відсутність досвіду у громадській організацій – як писати запити, які і кому

…………………………………………………………………………………8 відповідей

6 – відсутність практичних наслідків від цієї роботи,  навіть у разі належних відповідей влади………………………………………………………….. 18 відповідей

7 – байдужість суспільства до витребуваної інформації………………... 20 відповідей

8 – інше (що?)…………………………………………………………………. 2 відповіді

9 – вважаю, що ніякі чинники не завадять ефективності Закону про доступ до публічної інформації……………………………………………………………………..0

 

Як «інші» чинники було додано:

- Відсутність затверджених процедур – прийнятих підзаконних актів

 

8. За допомогою яких механізмів громадські організації  можуть  найбільш ефективно  впливати на владу? (Відзначте ті, які ви вважаєте найбільш ефективними)

1 – публічне обговорення (круглі столи, слухання) нагальних суспільних проблем та вироблення власних пропозицій для їх вирішення… ………………… 13 відповідей

2 – робота у громадських радах при органах влади………………………. 5 відповідей

3 –  вивчення та оприлюднення громадської думки населення………… 14 відповідей

4 – активна взаємодія з засобами масової інформації…………………... 30 відповідей

5 – утворення сильних об’єднань громадських  організацій…………… 19 відповідей

6 – співпраця з політичними партіями…………………………………….. 8 відповідей

7 –  лобіювання через політиків необхідних рішень……………………   20 відповідей

8 – організація мітингів, демонстрацій…………………………………... 16 відповідей

     9 – Моніторинг виконання депутатами виборчих обіцянок і ухвалених рішень ….15 відповідей

10  – Звернення до вищих владних інстанцій…………………………….. 6 відповідей

11 – Звернення до судових інстанцій……………………………………. 12 відповідей

12 – Звернення до світової спільноти, міжнародних організацій…………….26 відповідей

13 – Залучення  позитивного досвіду взаємодії з інших регіонів України та інших країн……………………………………………………………………….. 8 відповідей

14 – Використання особистих знайомств………………………………… 9 відповідей

15 – Інші (які саме)………………………………………………………….. 1 відповідь

16 – Реально таких форм не існує

9. Які з перелічених нижче проблем, є найбільш актуальними для Вашої організації на даний час? (не більше трьох варіантів відповідей)

Труднощі і проблеми з офіційною реєстрацією…………………………….. 2 відповіді

Інші правові проблеми, пов’язані з недоліками чинного законодавства……6 відповідей

Розмір оподаткування фінансових операцій організації…………………. 6 відповідей

Слабкий менеджмент організації…………………………………………... 9 відповідей

Недостатня увага до діяльності організації з боку ЗМІ……….………….   4 відповіді

Напружені стосунки з органами влади……………………………………. 5 відповідей

Недостатній  професійний рівень  членів організації…………………….. 5 відповідей

Недостатня інформованість про програми та проекти фондів……………..1 відповідь

Недостатнє фінансування, забезпеченість матеріальними ресурсами…... 22 відповіді

Невміння написати проект чи заявку……………………………………….. 1 відповідь

Слабка координація  з іншими громадськими організаціями……………… 2 відповіді

Недостатня  підтримка населення, пасивність громадян……………….. 11 відповідей

Інше (що саме?)……………………………………………………………….. 3 відповіді

Як «інші» проблеми були названі:

 • Необґрунтованість відмов та відсутність рекомендацій з боку грантонадавачів;
 • Трансформація системи управління організацією здійснюється паралельно з поточною діяльністю:
 • Брак хороших зовнішніх комунікацій.

 

10. На яких, на Вашу думку, першочергових завданнях має нині зосередитися громадськість? (відзначити  не більше трьох головних)

Пріоритети реформ та їх реальне здійснення  (окремо були виділені: реформування системи соціального захисту; пенсійна реформа; економічні реформи; реформа освіти, від початкової до вищої) ………………………………………..……………..11відповідей

Тотальний контроль та моніторинг влади, аналіз та коментування дій влади………………………………………………………………………………. 9 відповідей

Боротьба з корупцією…………………………………………………………….. 7 відповідей

Професіоналізація менеджменту громадських організацій, впровадження ефективної співпраці між ГО для низки спільних задач, більш активна співпраця з міжнародними організаціями, розбудова іміджу НУО як надійного та професійного  представника інтересів громади та держави в очах населення………………………………….7 відповідей

Консолідований вплив на політиків і владу з метою реалізації кращих стратегій суспільного розвитку,  формування альтернативної пропозиції, яку населення може підтримати на наступних виборах……………………………………..….…….  7 відповідей

Залучення широких кіл суспільства до громадської активності……….……… 7 відповідей

Трансформація влади……………………………………………………….……...6 відповідей

Публічне  обговорення та вплив на прийняття демократичних норм у закон про вибори………………………………………………………………………………6 відповідей

Повна прозорість та доступ до інформації, використання сучасних Інтернет-технологій…………………………………………………………………………..6 відповідей

Самоорганізація громадян на територіальній, професійній основі та просто за інтересами…………………………………………………………………………. 3 відповіді

Боротьба і захист  за економічні і соціальні права………………………………3 відповіді

Створення справжнього місцевого самоврядування – передача ресурсів і

повноважень на місцях за винятком тих, які стосуються функціонування

держави як єдиного цілого…………………………………………………………..3 відповіді

Боротьба різними методами проти прийняття ВРУ деяких законопроектів…… 2 відповіді

 

11. У якій сфері діяльності задіяна Ваша організація?  (якщо напрямів діяльності кілька, зазначте їх)

 1.  Робота з молоддю………………………………………………………… 4 відповіді
 2. Соціально-політична діяльність………………………………………..13 відповідей
 3. Аналітично-дослідницька діяльність………………………………...  17 відповідей
 4. Освітня діяльність……………………………………………………... 16 відповідей
 5.  Захист прав людини, правова допомога……………………………… 7 відповідей
 6.  Інформаційна діяльність, робота  зі ЗМІ…………………………….. 14 відповідей
 7. Участь громадян у місцевому самоврядуванні……………………….. 5 відповідей
 8. Відпочинок і культурна діяльність……………………………………… 1 відповідь
 9. Боротьба з корупцією…………………………………………………… 7 відповідей
 10. Надання допомоги іншим НДО………………………………………... 9 відповідей
 11.  Екологічна діяльність……………………………………………………. 4 відповіді
 12. Боротьба із наркоманією, алкоголізмом, СНІДом ……………………...1 відповідь
 13. Захист прав та інтересів жінок………………………………………………………..0  
 14. Інше (що?)………………………………………………………………. 5 відповідей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЕКСПЕРТІВ

 

 1. Адамчук Сергій
 2. Андрусів Віктор
 3. Беліцер Наталія
 4. Бураковський Ігор
 5. Вінніков Олександр
 6. Головенко Роман
 7. Голубовська-Онісімова Ганна
 8. Гончар Михайло
 9. Горбач Володимир
 10. Гуменюк Наталія
 11. Даниленко Сергій
 12. Заліщук Світлана
 13. Зубко Ігор
 14. Квіт Сергій
 15. Квурт Костянтин
 16. Кляшторний Олексій
 17. Колодяжний Микола
 18. Коліушко Ігор
 19. Линник  Наталія
 20. Лукінова Ганна
 21. Ляпін Дмитро
 22. Михайленко Поліна
 23. Моісеєва Валерія
 24. Павлюк Святослав
 25. Палій Олександр
 26. Петрів Тарас
 27. Радченко Євген
 28. Рибачук Олег
 29. Руденко Сергій
 30. Странніков Андрій
 31. Таран Віктор
 32. Філіпчук  Дмитро
 33. Хмара Андрій
 34. Черненко Олександр