УКРАЇНА-ЄС: РУХ НАЗУСТРІЧ


Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва 28 лютого – 17 березня 2016 р. провів опитування депутатів Верховної Ради, українських і європейських експертів на тему «Україна-ЄС: рух назустріч». Метою опитування було з’ясувати думку народних депутатів, експертів з України та ЄС з приводу того, які вигоди європейська інтеграція України принесе самій Україні та ЄС і в чому полягають головні перешкоди на цьому шляху. Усього було опитано 16 депутатів, 22 українських і 22 європейських експерти.

 • На думку українських експертів, головні переваги європейської інтеграції для України полягають в отриманні доступу до ринку капіталів, продукції та послуг ЄС, запровадженні європейських норм і правил у різні сфери політики та можливості адаптувати українське законодавство до стандартів ЄС. Європейські експерти погоджуються з українськими колегами з приводу важливості відкриття європейського ринку, втім головними плюсами для України називають утвердження верховенства права в країні та модернізацію її економіки. Вихід країни на ринки ЄС і посилення верховенства права в Україні так само є ключовими перевагами європейської інтеграції для більшості народних депутатів.
 • Українські та європейські експерти сходяться на думці про те, що європейська інтеграція України вигідна ЄС насамперед тому, що дасть змогу йому покращити безпеку на своїх східних кордонах завдяки стабілізації та демократизації України. Важливими перевагами ЄС у цьому процесі, на думку українських і європейських експертів, є й нові можливості економічної співпраці з Україною, а також доступ країн ЄС до кваліфікованого людського капіталу з України. Депутати переважно погоджуються з експертами, додаючи як вигоду для ЄС можливість оновлення і зміцнення його системи цінностей внаслідок їх популярності в українському суспільстві.
 • І українські, і європейські експерти головною перешкодою для європейської інтеграції України вважають поширеність корупційних практик у нашій країні. З іншого боку, вони також визнають, що на заваді європейській інтеграції України можуть стати політичні позиції керівників окремих членів ЄС, зокрема їхні побоювання щодо нової хвилі розширення та брак політичного лідерства. Окремою проблемою українські експерти зазначили низький професіоналізм низки чиновників, відповідальних за євроінтеграційний напрямок. Корупцію та непрофесіоналізм українських посадовців до переліку ключових перешкод на шляху європейської інтеграції зарахували й депутати. Крім того, вони відзначили агресивну політику Росії як щодо України, так і щодо країн ЄС  як ще один стримувальний фактор.

 

Результати опитування українських і європейських експертів

 

 1. Які основні переваги інтеграції України з ЄС Ви вбачаєте для України?

 

 

Кількість згадувань

 

Українські експерти

Європейські експерти

Вихід на ринок ЄС, доступ до ринку капіталів, продукції, послуг

9

8

Запровадження європейських норм і правил у різних сферах політики

9

1

Адаптація законодавства до стандартів ЄС

8

4

Утвердження верховенства права і прав людини

7

10

Розвиток європейських цінностей, долучення до європейського культурного простору

7

5

Підвищення соціальних стандартів життя

7

4

Модернізація економіки, розвиток інновацій 

5

9

Допомога в боротьбі з корупцією

4

-

Створення умов для  культурного та людського обміну

4

-

Протидія агресивній політиці Росії

4

3

Покращення умов для ведення бізнесу

3

-

Допомога в реформуванні освіти

2

-

Фінансова підтримка з боку ЄС

2

-

Розвиток демократії

-

6

Допомога ЄС у здійсненні реформ

-

4

Посилення політичної стабільності

-

3

Безвізовий режим, вільне пересування людей

-

3

Посилення ролі України на міжнародній арені

-

3

Утвердження принципів недискримінації

-

2

Отримання ноу-хау і нових технологій

-

2

Посилення безпеки України

-

2

Гарантії свободи слова

-

2

Інше

7

5

 

2. Які основні переваги інтеграції України з ЄС Ви вбачаєте для Європейського Союзу?

 

Кількість згадувань

 

Українські експерти

Європейські експерти

Стабільна та демократична Україна як запорука безпеки на східних кордонах ЄС

13

15

Нові економічні можливості для ЄС, перспективи для європейських інвесторів і бізнесу

8

9

Доступ до кваліфікованого людського капіталу України

6

6

Підтвердження впливу і «трансформаційної сили» ЄС

6

1

Допомога у стримуванні агресивної політики Росії

2

2

Можливість перегляду і ствердження ціннісної системи ЄС через відданість українців європейським цінностям

-

5

Внутрішнє посилення ЄС як єдиного політичного актора

-

4

Інвестиція в успішну трансформацію Росії та  інших пострадянських держав

-

4

Інше

1

4

 

 1. Які перешкоди для інтеграції України з ЄС Ви вважаєте основними?

 

Кількість згадувань

 

Українські експерти

Європейські експерти

Поширеність корупції в Україні

10

13

Позиція керівництва країн-членів ЄС (страх розширення, брак політичного лідерства)

7

6

Агресивна політика Росії щодо країн ЄС

6

8

Низький професіоналізм серед українських чиновників з питань політики євроінтеграції

6

-

Зволікання з реформами в Україні

4

5

Збереження олігархічної системи в Україні

3

6

Військова агресія Росії, анексія Криму і конфлікт на Донбасі

3

5

Політична нестабільність в Україні

3

5

Домінування в Україні неорадянської політична культури

-

5

Відсутність політичної волі та відповідальності у частини українського політичного класу

3

-

Слабка переговорна позиція України

3

-

Нереформованість судової і правоохоронної системи України

2

3

Недостатнє розуміння  населенням України важливості європейської інтеграції

2

-

Неефективність державного управління в Україні, слабкість інститутів 

2

1

Відсутність належної уваги до України з боку ЄС, що займається власними проблемами

-

3

Економічна криза в Україні

-

3

Недостатня інформаційна робота українських владних структур

-

 

Небажання ЄС псувати відносини з Росією

-

3

Загроза виходу Великої Британії з ЄС

-

2

Погане розуміння важливості України з боку ЄС

-

2

Недостатнє оновлення українських політичних еліт

-

2

Розділеність українського суспільства щодо питань зовнішньої політики

-

2

Референдум у Нідерландах

-

2

Інше

8

10

 

Перелік українських експертів:

1.         Наталя Андрусевич

2.         Антон Антоненко

3.         Тарас Березовець

4.         Олексій Гарань

5.         Сергій Головатий

6.         Марія Голуб

7.         Лілія Гонюкова

8.         Володимир Дубовик

9.         Олег Кокошинський

10.       Світлана Конончук

11.       Андрій Крупник

12.       Денис Кузьмін

13.       Оксана Кузяків

14.       Андрій Кулаков

15.       Зоряна Міщук

16.       Олена Павленко

17.       Галина Пастух

18.       Михайло Пашков

19.       Сергій Солодкий

20.       Олександр Сушко

21.       Ігор Тодоров

22.       Юрій Якименко

 

Перелік європейських експертів:

 1. Stephan De Spiegeleire, Нідерланди
 2. Erich Kříž, Чехія
 3. Petr Kratochvíl, Чехія
 4. Gustav C. Gressel, Німеччина
 5. Laurent Vinatier, Швейцарія
 6. Kristi Raik, Фінляндія
 7. Mathieu Boulègue, Франція
 8. Martin Malek, Австрія
 9. Karmo Tüür, Естонія
 10. Vladimír Bartovic, Чехія
 11. Johann Zajaczkowski, Німеччина
 12. Annie Daubenton, Франція
 13. Stanislav Secrieru, Польща/Румунія
 14. Inna Cabelkova, Чехія
 15. Annamária Kékesi, Угорщина
 16. Hubert Smeets, Нідерланди
 17. Iwona Reichardt, Польща
 18. Jan Holzer, Чехія
 19. Tor Bukkvoll, Норвегія
 20. Jos Boonstra, Нідерланди

21-22. Анонімні експерти

Результати опитування депутатів Верховної Ради

 

1. Які основні переваги  інтеграції України з ЄС Ви вбачаєте для України? (з урахуванням основного напряму діяльності Вашого Комітету у Верховній Раді України)

 

Кількість згадувань

Вихід на ринок Європейського Союзу, доступ до ринку капіталів, продукції, послуг

7

Утвердження верховенства права і прав людини

5

Формування ідентичності України як частини простору Об’єднаної Європи, розвиток європейських цінностей

4

Розвиток інституцій та прозорих «правил» гри, адаптація законодавства до норм і стандартів ЄС

3

Розвиток «зелених»  технологій у галузі енергетики та економіки

3

Модернізація економіки, розвиток інновацій 

3

Освітня реформа, нові стандарти середньої і вищої освіти, залучення  європейських структурних фондів, участь України в освітніх і наукових європейських програмах

3

Реформа з децентралізації (вдосконалення  законодавства,  імплементація реформи, досвід розвитку громад)

3

Судова реформа

2

Виборча реформа

2

Протидія агресивній політиці Росії

2

Розвиток сталої демократичної держави

2

Посилення обороноздатності України і підвищення безпеки на європейському континенті

2

Розвиток економічних і соціальних стандартів життя

2

Посилення енергонезалежності

2

Вдосконалення екологічної політики (адаптація до законодавства ЄС, безпека ЧАЕС тощо)

2

Інтеграція в євроатлантичний простір

2

Інше

4

 

2. Які основні переваги інтеграції України з ЄС Ви вбачаєте для Європейського Союзу?

 

Кількість згадувань

Нові економічні можливості для ЄС, розширення спільного ринку, перспективи для європейських інвесторів і бізнесу

15

Стабільна та демократична Україна – надійний партнер, що розширює  простір стратегічної безпеки в Європі

11

Можливість ціннісного перегляду процесу євроінтеграції в країнах-членах ЄС, відданість українців європейським цінностям

7

Посилення самого ЄС, як внутрішнє, так і зовнішнє, на міжнародній арені як геополітичного гравця

6

Людський капітал України: нові інтелектуальні, трудові ресурси, високий рівень освіченості українців

3

Посилення енергетичної безпеки ЄС

2

Інтеграція України з ЄС – це додатковий фактор стримування  агресивної політики Росії

2

Органічна аграрна продукція

2

Інше

5

 

3. Які перешкоди для інтеграції України з ЄС Ви вважаєте основними?

 

Кількість згадувань

Агресивна політика Росії (включаючи дестабілізацію внутрішньої ситуації в Україні, пропаганду в країнах ЄС, фінансування політичних партій та неурядових організацій в ЄС)

9

Корупція у більшості сфер політичного та економічного життя, в тому числі корупція у вищих ешелонах влади

8

Низький рівень професіоналізму серед чиновників з питань   політики євроінтеграції, слабкий рівень управлінських еліт загалом, радянські практики у державному управлінні 

7

Військова агресія Росії, анексія Криму і конфлікт на Донбасі

6

Відсутність політичної волі та відповідальності у частини політичного класу, передовсім  щодо проведення справжніх реформ

5

Відсутність публічної політики і системи ефективного державного управління загалом, слабкі інститути 

5

Політична нестабільність в Україні, внутрішня політична криза, неспроможність еліт домовитися

4

Слабка переговорна позиція  з боку України, пасивне просування  національних інтересів України на міжнародній арені, погане фінансування зовнішньополітичної діяльності

3

Наявність олігархічної системи

3

Відсутність ефективної правоохоронної та судової системи

2

Неготовність населення до реформ

2

Інше

10

 

Перелік депутатів Верховної Ради:

 

1.         Олег Березюк

2.         Ірина Геращенко

3.         Ганна Гопко

4.         Лілія Гриневич

5.         Анатолій Дирів

6.         Світлана Заліщук

7.         Марія Іонова

8.         Микола Княжицький

9.         Ігор Луценко

10.       Юрій Луценко

11.       Олексій Рябчин 

12.       Оксана Сироїд

13.       Єгор Соболєв

14.       Вікторія Сюмар

15.       Олександр Черненко

16.       Анонімний депутат